Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - september 2004

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
De laatste Nieuwsbrief viel bij u in de bus in mei. Nu is het al weer september en zijn we drie maanden en een heel fokseizoen verder. We zijn ook al een paar seizoenen opgeschoven, want op het moment van schrijven lijkt het soms al weer herfst, met de vele regenbuien en de harde wind.
Hopelijk was de periode, waarin al onze dieren meestal voor uitbreiding zorgen voor u een goede en hopelijk zijn u een aantal teleurstellingen bespaard gebleven. Hoewel, dat hoort er ook bij!
Voor ons, als besturen was het wel even een teleurstelling, dat het aantal mensen dat zich had opgegeven voor de door ons geplande busreis ver onder het streefgetal bleef, zodat we deze reis moesten annuleren. Er zullen vast wel een aantal oorzaken te vinden zijn geweest waarom men zich niet op gaf, we weten het nooit zeker, het was echter voor ons wel jammer vanwege al de inspanningen die we al hadden ondernomen.
Maar. ..., we blijven doorgaan, we laten ons er niet van weerhouden, er is al weer iets uitgebroed voor het volgende voorjaar ergens in april!!

Agenda winter 2004/2005
De agenda voor het aankomende winterseizoen hebben we in een onlangs gehouden bestuursvergadering vastgelegd. Hier volgen de data en de bijzonderheden, zodat u ze alvast in uw agenda of op uw kalender kunt noteren:
11 september - ruilbeurs in Een
18 september - landelijk symposium (inschrijving is echter al gesloten)
25 september - "Open Dag" van onze regio (straks meer daarover)
7 oktober - 1e regiobijeenkomst in Tijnje met als spreker Jan Eissens
25 november - 2e regiobijeenkomst met een spreker, nog niet bekend
20 januari - 3e regiobijeenkomst, jaarvergadering met een mooie videofilm
17 maart - 4e en laatste regiobijeenkomst, (moet nog worden ingevuld)
16 april - "Open Dag" van regio Fryslân.

De ruilbeurs in EEN was al eerder aangekondigd in het landelijke boekje, augustusnummer op blz. 80, echter daarbij stond geen aanvangstijd vermeld. De aanvang van de beurs is vastgesteld op 08.00 uur en we stoppen er mee om 12.00 uur. Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer over deze leuke, gezellige naiaarshappening. Bij deze roep ik u alvast op om in ieder geval even te komen kijken, al was het maar om een tijdje met uw collega-liefhebbers van gedachten te wisselen. Wie weet, komt u zomaar iemand tegen, die iets heeft waarna u al zolang zocht of krijgt u antwoord op een aantal vragen van iemand, die al langer met een bepaalde soort in de weer is geweest!
Alle Aviomisleden die u daar tegenkomt zijn specialist op hun eigen gebied, hun vogelsoort(en) en de verzorging daarvan. Wat is er nu leuker dan om tussen allemaal specialisten rond te lopen, vragen te stellen of gewoon maar wat bij te kletsen? We gaan er van uit u daar ook te mogen begroeten! En de koffie staat dan ook klaar!

Veertien dagen na de ruilbeurs, op zaterdag 25 september, houden we weer de "Open Dag" van regio Fryslân. We gaan des morgens om 09.30 uur van start bij de fam. Boorsma, Akkermanstraat 17 , tel. (0594) 64 28 30 in De Wilp.
Vaste bezoekers van onze "Open Dagen" zijn misschien een beetje verwend, want tot nog toe hebben we een aantal leden bezocht, die de beschikking hadden over grote tuinen, waarin ze hun hobby konden uitoefenen.
Bij Ale ziet het er wat anders uit, want als u voor het huis staat vraagt u zich gegarandeerd af, hoe en waar zou die man hier nou watervogels kunnen houden, maar ik zeg u toe, achter de woning van de fam. Boorsma is wat meer ruimte dan op het eerste gezicht lijkt.
Ale Boorsma, gelukkig goed herstellende na de zorgwekkende ziekte, die hem is overkomen en intussen erelid van Aviomis Nederland, heeft op deze plaats al meer dan vijfentwintig jaar watervogels, maar ook wel andere vogels, gehouden en gefokt en heeft al meerdere malen uitzonderlijke resultaten behaald.
Een goede gelegenheid om eens te komen kijken hoe op een relatief wat kleiner oppervlak, ook heel goed watervogels van allerhande soort gehouden en gefokt kunnen worden en mocht u specifieke vragen hebben, het moet al heel raar gaan als Ale ze niet kan beantwoorden!
Rond 10.30 uur vertrekken we met z'n allen richting Haule, om bij de fam.Plazier, Fenneweg 5, tel. (0516) 57 72 12 de verzameling vogels te gaan bewonderen.
Daar komt u vele watervogelsoorten tegen, fazantensoorten zijn er ook niet te weinig en alsof het dan nog niet genoeg is, er is ook nog een indrukwekkende verzameling kromsnavels (parkieten dus) in een al even indrukwekkende, fraaie en doelmatige behuizing.
Annemarie Plazier is zeer begaan met haar hobby en de vogels en zal u ongetwijfeld een aantal zeer boeiende dingen en wetenswaardigheden kunnen vertellen. Let maar eens op, ze maakt elk jaar weer wat bijzonders mee!

Hoe kom ik nou bij de fam. Boorsma, waar het allemaal begint op zaterdag 25 september om 09.30 uur? Neem de autosnelweg A 7 (Heerenveen-Groningen) en neem de afslag Marum en volg onder aan de afslag richting De Wilp. Na de 2e rotonde, die u 3/4 neemt rijdt u weer parallel aan de A7. Bij binnenkomst in De Wilp is de Akkermanstraat de eerste straat aan uw linkerhand, als u afgeslagen bent is de grote dorpsvijver even rechts van u, maar die heeft hier verder niets mee te maken. Op nummer 17 moet u zijn en uw voertuig moet u voorzichtig in de berm parkeren.
Verder zorgen wij voor de rest, u behoeft zich niet op te geven, u krijgt op tijd "een bakje", en u gaat niet tegen de middag met een ledige maag naar huis terug! U komt toch ook? U bent van harte welkom!

Nou eerst nog even wat anders! Achter de schermen van Aviomis Nederland wordt hard gewerkt aan het onderzoek naar de gevoeligheid van onze dieren voor de "Aviaire Influenza", (zeg maar de zo gevreesde vogelpest). Daarvoor wordt een eendensoort en een fazantensoort gebruikt, geleverd door leden van Aviomis en overgedragen aan de Animal Science Group in Lelystad op 5 oktober. Deze 55 roodschoudertalingen en 55 goudfazanten zullen eerst nog worden ontwormd en ontluisd, zijn van zoveel mogelijk gelijke leeftijd en van beide geslachten ongeveer evenveel. Deze dieren zullen dan t.z.t. met het gevaarlijke virus worden besmet, regelmatig op hun conditie worden bekeken en ook het bloed van deze dieren wordt stelselmatig onderzocht. Het uiteindelijke doel van het onderzoek: hoe onze Aviornisdieren op een dergelijke virusbesmetting reageren, zal t.z.t. bekend zijn. We houden u er van op de hoogte. De voor deze test gebruikte dieren komen niet weer terug in het circuit, maar zullen het leven laten.
Mocht u altijd al tegen het houden van dierproeven zijn geweest en dat is best te begrijpen, deze proef heeft toch voor ons een zeer belangrijke lading, namelijk dat onze vogelsoorten, die nog zeer dicht bij de in de natuur voor komende verwanten staan, misschien wel helemaal niet zo gevoelig zouden kunnen zijn als er wel gedacht werd.
Mogelijk is het in de toekomst dan wel afgelopen met het zinloos doden van onze siervogels vanwege de wetgeving, die hoofdzakelijk gefocust is op de pluimvee-industrie, als er zich onverhoopt weer een uitbraak mocht voor doen. We mogen er trots op zijn, dat Aviomis Nederland zijn nek heeft uitgestoken en het voortouw heeft genomen betreffende dit onderzoek. Het resultaat, hoe dan ook, gaat ons allen aan!

Nou dat was even heftig, maar nu nog weer heel wat anders.
Het zou kunnen zijn, dat het volgend nummer van uw Nieuwsbrief niet voor de 7e oktober verschijnt en dat is de dag dat we weer de bijeenkomst in Zalen Overwijk in Tijnje houden, 's avonds om 20.00 uur.
Jan Eissens zal daar dan een presentatie geven van het ontstaan van zijn hobby tot aan vandaag de dag, met in dat verhaal welke problemen er zijn geweest met het maken van de vijvers, de watervoorziening, de beplanting, de overspanning en de opfokruimte etc., kortom wat waren de moeilijkheden en hoe zijn die opgelost. Hebben we allemaal niet soortgelijke situaties gekend of zij we er nog steeds mee bezig?
Een goede reden om eens naar een zeer gedreven liefhebber te komen luisteren en mee te doen aan de discussie, die ongetwijfeld zal ontstaan en uw voordeel te doen met de antwoorden die hij en anderen weer op uw vragen zullen hebben.
Helaas ben ik er dan zelf niet bij, maar daarom kan het toch wel gewoon doorgaan, toch?

Dan nog even een vermelding van een nieuw lid in onze regio:
Dhr. H.J.H. Rasing, Gemaalweg 1, 8313 PP Rutten, tel. (0527) 26 28 48.
Van harte welkom bij regio Fryslân!!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief 

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC