Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - mei 2004

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Sinds de vorige Nieuwsbrief zijn we weer een maand verder. Ja, dat is logisch, want deze Nieuwsbrief verschijnt elke maand. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Als u om u heen kijkt, dan is er in de omgeving heel snel heel veel veranderd. Dat gebeurt elk jaar weer, dat weet ik wel, maar het is elk jaar weer een verademing, als de kale winterbomen een groen waas van nieuwe blaadjes krijgen en de planten in uw tuin weer beginnen uit te lopen.
Elk seizoen heeft zo zijn bekoring, maar het voorjaar is wel heel bijzonder. De zangvogels bakenen met hun stem weer een territorium af en de door u gehouden dieren laten zich ook weer van hun beste kant zien. Er hangt weer nieuw leven in de lucht!
Op donderdagavond, 22 april hebben beide besturen van de twee noordelijke regio’s weer een gezamenlijke vergadering gehouden. Deze vergaderingen worden met enige regelmaat gehouden, met als doel o.m. het organiseren van activiteiten voor de leden van die twee noordelijke regio’s.
Zo hebben we bijvoorbeeld over de busreis naar de firma GARVO in Drempt en aansluitend het bezoek aan het vogelpark in Mill besluiten genomen. Hoe het daarmee verder gaat leest u verderop in deze Nieuwsbrief. Let goed op, er kunnen niet meer mee dan max. 50 personen en de betaling geldt als definitieve aanmelding. Ook staat nu duidelijk vast, dat de traditionele ruilbeurs weer op de tweede zaterdag in September zal worden gehouden. Jawel, weer in EEN in Drenthe, maar nu in een veel grotere loods op het zelfde terrein. De catering wordt beter zichtbaar en bereikbaar en we beginnen ook wat eerder.
Op zaterdag 11 september gaan om 08.00 uur de deuren open. Vóór die tijd mogen er geen dieren verhandeld en reeds meegenomen worden!! Door de veel grotere, voor ons beschikbaar gestelde ruimte, is het ook niet meer nodig vanuit de auto te handelen of te ruilen. We zullen zorgen dat alle ingebrachte dieren voor iedereen goed te bekijken zijn en dat u vrij gemakkelijk kunt worden voorzien van koffie etc.
Iedere deelnemer, die dieren inbrengt mag dat weer gratis doen, maar moet natuurlijk wel voldoen aan het ruilbeursreglement.
Kortom, het wordt weer net zo gezellig en druk als vorig jaar, maar iets anders en ruimer van opzet op dezelfde locatie.
Als u belangstelling hebt, en dat hebt u vast en zeker, lees dan de eerstvolgende Nieuwsbrief aandachtig er op na, (dat wordt het septembernummer, want we gaan eerst een paar maanden op zomerreces) want daarin komen we er nog eens uitvoerig op terug.

Wat hebben we verder nog beleefd.
De landelijke algemene ledenvergadering in Emmen, mede georganiseerd door regio Groningen/Drenthe. Daar werden belangrijke zaken besproken en besloten, die op u allen als lid betrekking hebben. Zaken als het vaststellen van de ringenprijs voor seizoen 2004/2005. Die blijft onveranderd 30 eurocent per stuk. Iets anders wordt het met de contributie voor 2005, die wordt verhoogd naar € 27,50. Tenminste, als u met automatische incasso betaald; anders wordt de prijs € 30,00 per jaar.
Door allerhande kostenverhogende oorzaken, alsmede het feit, dat er de laatste jaren geen contributieverhogingen zijn geweest, zag het bestuur zich toch genoodzaakt, de contributie te moeten verhogen, zodat de inkomsten weer beter ten opzichte van de uitgaven staan.
Niet alleen lastige zaken als financiën kwamen daar aan de orde, ook leuke dingen als het verwelkomen van de aanwezige ereleden, waaronder ons oud-bestuurslid Ale Boorsma.
Ik denk dat een ieder die hem kent blij was om te zien dat hij het weer dusdanig goed maakt, dat hij weer in staat was een ledenvergadering te bezoeken. Maar dat was hij zelf ook, gezien dat stralende hoofd onder die prachtige pet!
Daarnaast werd de voorgenomen benoeming van Henk Veldpaus tot erelid, 15 jaar landelijke ledenadministratie en financiën, met algemene stemmen aangenomen.
Ook werd er afscheid genomen van aftredend hoofdbestuurslid Wim Moed, de man met een grote passie voor tropische duiven.
Op 1 na konden de vacatures in het hoofdbestuur vrij gemakkelijk weer worden opgevuld, omdat de aftredende bestuursleden herkiesbaar waren en werden herkozen. Er is dus nog plaats beschikbaar in het hoofdbestuur, voelt iemand zich geroepen?
Na de uitgebreide lunch in het Spaans aangeklede patiorestaurant konden diegenen, die vooraf hadden opgegeven en betaald, een bezoek brengen aan het Noorder dierenpark.
De deelnemers werden in groepen verdeeld en elke groep moest zich op een bepaald tijdstip melden bij een vooraf vastgestelde plaats. De dierverzorger gaf dan een uitleg over de dieren die aan hem/haar waren toevertrouwd. Ook kregen we een kijkje achter de schermen. Zeer interessant en absoluut onvergetelijk om dat eens mee te kunnen maken.
Het was, mede door het mooie voorjaarsweer, een fijne, geslaagde “vergaderdag”.

Gebeurde er nog meer?
Jazeker wel, op zaterdag 24 april hadden we weer onze “Open Dag” in Spanga en Scherpenzeel. Lees het verslag in onze rubriek 'Verslagen'.

Komt er nog meer? Ja en nee.
Omstreeks maart is als nieuw lid aangemeld:
W.Hoekstra, Buorren 18, 9255 KL in Tytsjerk.
Van harte welkom bij Aviornis regio Fryslân!!

Ik wens u allen een zeer fijne zomer en een goed fokseizoen toe, dit was voorlopig de laatste Nieuwsbrief, u mag allemaal wat voor u zelf gaan doen, wij zijn er weer begin september.

Let dan goed op, want daarin staat meer over de dan al snel naderende ruilbeurs.
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC