Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - april 2004

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Dat was me wat, op donderdagavond 11 maart bij de regiobijeenkomst in zalen Overwijk te Tynje. Meestal carpoolen we wel, maar deze keer reed ik er alleen heen en bij de parkeerplaats aangekomen, was er geen plaats meer vrij. Ik dacht nog, dat er wel nog bijeenkomst zou zijn of dat er veel gasten waren om te eten, of dat het café vol zat of zo, maar nee, niets van dat alles, wij hadden heel veel bezoekers! Maar liefst 37 leden zorgden voor een goed gevulde zaal, zo'n grote opkomst hebben we nog nooit gehad! We hebben historie gemaakt!! Als u nou eens met z'n allen ook de bijeenkomsten in het volgende seizoen komt bezoeken zou u ons als bestuur zeer gelukkig maken en niet alleen ons, u steekt er altijd iets van op tijdens zo'n avond en u kunt uw ei kwijt bij andere leden. Wij waren blij met de grote opkomst! Ook leuk, er waren weer enkele nieuwe leden in de zaal te verwelkomen, alsmede een paar leden, die al een tijdje lid waren en nu eens kwamen kijken, omdat het te bespreken onderwerp hun wel aan stond.
Even na achten opent de voorzitter deze avond en wijst op de bestuurstafel, die deze avond wel erg schamel was gevuld, want twee bestuursleden hadden afgezegd en dan blijven er nog maar twee over. We zijn nog steeds op zoek naar een vijfde bestuurslid, die ons als bestuur kan bijstaan. Er is voorlopig geen functie aan verbonden, dus als er iemand onder u zich geroepen voelt mee te helpen, alsjeblieft meld het ons. Let wel, het hoeft niet beslist een mannelijk bestuurslid te worden, een mevrouw mag ook, liever zelfs!

Als mededelingen heeft Anne Bosma nog het volgende:
Op zaterdag 24 april organiseren we weer een "Open Dag" van regio Fryslân (daarover verderop meer) (datum in uw agenda opschrijven) (moet u echt naar toe!). Op zaterdag 17 april is er de landelijk algemene ledenvergadering te Emmen, u bent allemaal welkom, wel even van te voren opgeven als u deel wilt nemen aan de rondleiding in de dierentuin.( lees hierover de uitnodiging in de Nieuwsbrief en in het tweemaandelijks boekje). Op zaterdag 19 juni wordt door het samenwerkingsverband tussen de beide noordelijke regio's weer een busreis georganiseerd. Deze keer gaan we naar de voederfabriek van de firma Garritsen in Drempt, waar we o.m. het produktieproces kunnen bekijken van de bekende GARVO-voeders. Aansluitend volgt er dan nog een bezoek aan het privé vogelpark van Bart de Klein in Mill. Er is echter één maar aan dit verhaal, het bezoek aan dat parkje is gebonden aan een maximum aantal bezoekers van zo'n 50 personen.

Waarom waren er nou zo veel bezoekers op die donderdagavond 11 maart? We zouden het over broedmachines hebben. Een viertal leden hadden hun broedapparaat meegenomen en zouden er over gaan vertellen. De voorzitter waarschuwde van te voren vanwege de grote opkomst toch vooral een beetje discipline te tonen, niet allemaal door elkaar te praten en de woordvoerders hun verhaal te laten doen.

Piet de Jong uit Scharnegoutum beet het spits af en toonde de door hem gebruikte Grumbach. Hij gebruikte deze machine nu zo'n 9 jaar en was er zeer tevreden over. Deze machine bevat een viertal laden met rollen, welke op ei-maat instelbaar zijn, zodat de eieren gemakkelijk kunnen draaien d.m.v de keerinrichting, die door hem is ingesteld op 4 maal per 24 uur. De in het apparaat aanwezige afkoelmogelijkheid is door Piet ingesteld op 2 maal per 24 uur, de machine gaat dan per keer een uur uit. Met de vochtregeling had de spreker in het begin nog wat moeilijkheden gehad, maar dat was door de ervaring opgelost. Het onregelmatig inleggen van de te bebroeden eieren kan wat problemen opleveren i.v.m. het keren. Immers, de eieren die op uitkomen staan hoeven niet meer te draaien, maar daarvoor had hij nog een uitkomkastje ter beschikking of anders haalde hij de rollen uit de onderste lade. De beste resultaten verkreeg Piet door de eieren eerst ongeveer een week te laten bebroeden door diegene die ze gelegd had, om ze daarna in de broedkast te leggen. Deze broedmachine beviel hem zeer goed vanwege het gemak van het inleggen van de eieren door de verstelbare rollen. Schoonmaken van het apparaat deed hij altijd met het aloude, beproefde huismiddel: water en groene zeep! In het plafond van de machine zit een stoffilter(afzuigkapmateriaal) dat wel met enige regelmaat gereinigd moet worden i.v.m.de luchtcirculatie.

Daarna was de beurt aan Annemarie Plazier uit Haule.
Zij besprak een "Lyon" machine verkrijgbaar via Olba. Deze volautomatische broedbak van kunststof bevat eierroosters. Voor diverse maten is er een rooster, voor grotere eieren van bijvoorbeeld ganzen is er een opzetrand, anders zouden deze in de niet al te hoge kast passen. Ze vertelde dat er gedurende het gehele seizoen drie van deze apparaten staan te werken. Een zwak punt bij deze broedmachine was de motor, die voorheen niet geheel stofdicht was, waardoor verbranding van de motor optrad. De later geplaatste motoren waren echter wel stofdicht, zodat het euvel nu niet meer optreedt.(Uitgekomen en opdrogende kuikens produceren heel veel fijn stof!). Annemarie was zeer tevreden over de door haar gebruikte apparatuur, echter volgens haar sta je elk jaar weer voor verrassingen: het ene jaar komt bijna alles uit het ei, het andere jaar gaat het weer geheel anders.

Na de pauze was heel even het woord aan de voorzitter, die in lovende bewoordingen Trienko van der Kaap bedankte voor zijn langjarige functie als bestuurslid van onze regio. Zijn dank werd vergezeld door een cadeaubon, zodat Trienko naar eigen goeddunken een passend afscheidscadeau kan uitzoeken. Als bestuur leek het ons beter het op deze manier te doen, omdat Trienko alles op het gebied van boeken over watervogels al heeft.

Daarna was ik zelf aan de beurt om iets over de meegebrachte broedmethode te vertellen. Ik heb iets over de historie verteld, hoe ik door het watervogelvirus werd besmet, begonnen ben met de meest eenvoudige eenden, n.l. half wilde geleewiekte dorpseenden en kwakers. Als je dan in het voorjaar kuikens bij de moedereend zag lopen en zwemmen dacht je dat het allemaal wel goed zou komen want in de natuur konden eendenkuikens zich ook redden. Mijn kuikens konden op de vijver niets vinden, kropen door het gaas om in de naastgelegen sloot naar voedsel te zoeken en kwamen dan later weer bij moeders terug. Jawel, elke dag een minder tot er niets meer over was. Zo kon dat niet door gaan. Ik kreeg een vlakbroeder, gemaakt door de dorpstimmerman, gelijkend op de foto uit het watervogelboekje van R.R.P. van de Mark van 1980 op bladzijde 51. Een grote houten kast, verwarmd door 5 lampjes van 25 Watt en voorzien van een thermostaat.
Wijlen mijn oom gebruikte deze voor hem vervaardigde broedbak destijds met succes voor het uitbroeden van de eieren van zijn favoriete ras: het Friese hoen. Ik gebruik deze methode meer voor de laatste paar dagen vlak voor het uitkomen van de eieren. Mijn eenden mogen het de eerste 3 weken zelf doen, daarna komt het product, waar ze al die tijd op hebben gezeten, in de bak. Je loopt met deze methode meer risico op verlies door predatie of pesterijen, maar ik zit niet te wachten op hokken vol kuikens en wil ik mijn dieren ook beslist niet melken.
Ik voorkom op deze manier, dat het eenmaal verschenen nageslacht niet ten onder gaat aan diverse ontberingen als slechte weersomstandigheden, predatie en verhongeren, nog afgezien van pesterijen door de mede vijverbewoners. Ook als couveuse heeft dit apparaat al meermalen zijn nut bewezen.( niet voor baby's natuurlijk)

De laatste presentator was Sipke Ekkers uit Marrum, die een volautomatische Heka voorstelde. Deze elektronisch geregelde kast is echter nog maar 4 maanden in zijn bezit, zodat hij er nog niet zo veel ervaring mee heeft kunnen opdoen, maar het vorige exemplaar van hetzelfde merk, die handmatig geregeld moest worden, heeft hem altijd goed voldaan.

Nog enkele opmerkingen uit de zaal naar aanleiding van de presentaties:
  • Ethercapsules, gebruikt in thermostaten, zijn over het algemeen best betrouwbaar. Bij grote luchtdruk verschillen zal echter zo nu en dan handmatig gecorrigeerd moeten worden.
  • Over het algemeen geeft het z.g. vóórbroeden betere resultaten voor wat betreft de uitkomst dan het vanaf het begin machinaal broeden. Bij kippeneieren gaat het wat gemakkelijker.
  • Haalt men de eieren tot zo'n 10 dagen onder de eend weg, heeft men vaak sneller weer een nieuw legsel.
  • De beste methode om te zien of er goed gebroed wordt is te kijken naar de luchtkamergroei.
  • Bij vlakbroeders goed letten op temperatuursverschillen die kunnen ontstaan doordat er eieren van verschillenden hoogte van bovenaf verwarmd worden. Een groot,(dus hoger) ei krijgt meer directe warmte dan een veel kleiner exemplaar.
  • Eieren van watervogels niet te vochtig bebroeden!
  • Broedmachines voor het seizoen goed reinigen, want schimmels doe het goed in het warme, vochtige milieu en zijn funest voor de pas uitgekomen kuikens.
    Bij het aansluitend rondje "Vraag en Aanbod" kwamen zoals gewoonlijk enkele vragen en enkele aanbiedingen(logisch) maar konden niet in de zaal opgelost worden. Tot slot behoefden er tijdens de rondvraag geen vragen beantwoord te worden, zodat onze voorzitter om 22.00 uur deze goed bezochte avond kon afsluiten.

Terugkomend op de "Open Dag" op zaterdag 24 april.
Deze zal worden gehouden bij Theo Maarsen in Spanga en Jan Pruim in Scherpenzeel.
Wie mogen er komen? Een ieder die deze Nieuwsbrief leest en ook andere nette mensen!
Moet ik mij opgeven? Nee, dat is niet nodig.
Wat is er dan te zien?
In Spanga kunnen we een ooievaarsfokstation bekijken met zo'n 20 broedkoppels ooievaars, die tegen die tijd wel op eieren zullen zitten! Let wel, dit zijn allemaal wilde vogels, die vrij kunnen rondvliegen en ieder jaar op trek gaan en weer terugkomen. Verder loopt en vliegt er nog van alles rond zoals kroonkranen, fazanten eenden, kippen, wallaby's, damherten en er is mooie hoendercollectie en dan heb ik vast nog wat vergeten. De ooievaars zijn uiterst comfortabel te bekijken,( sommige nesten staan echt heel dicht bij hoor!), vanuit een riante kijkhut met heel veel ramen.( heel geschikt bij minder gunstige weersomstandigheden). Echt waar, bij de fam. Maarsen weet u niet wat u overkomt ook al vanwege de prachtige natuurlijke omgeving en de immense waterpartijen!

In Scherpenzeel, bij de fam. Pruim komen we ook bij een "gemengd bedrijf " terecht, al ligt hier de klemtoon op de watervogels. U zult ook hier fazanten, pauwen kraanvogels en kippen tegenkomen.Heel bijzonder is de grote vijver met een prieel boven water. Ook hier een imposante ruimte, die, gezien vanaf het terras achter het huis, bijna eindeloos lijkt! Bij beide leden kijkt u uw ogen uit en praat u later nog lang na over wat u daar gezien hebt! We zijn als bestuur erg blij dat deze leden hun fraaie parken voor u open stellen en u eens laten mee genieten van hun prachtige liefhebberij!

Waar is het dan en hoe kom ik daar? Beide plaatsen liggen aan weerszijde van de N351 vanaf Wolvega richting Kuinre/Emmeloord. Tjonge, dat is ver! Ja, maar wat van je ver haalt is lekker en de moeite waard!
Hoe kom ik daar dan?

Routebeschrijving naar de fam. Maarsen in Spanga:
Let wel goed op want ik beschrijf het maar 1 keer!
Komend vanaf de A 32 (Leeuwarden-Zwolle) neem afrit Ter Idzard( afrit nummer 9). Onderaan de afrit een afslag, ga daar rechts af richting Wolvega of links als u vanaf de andere kant komt. Volg de weg steeds richting Wolvega. U komt bij een rotonde houdt hier rechts aan richting Emmeloord. U komt over het spoor en even later een rotonde. Houdt hier weer rechts aan richting Kuinre/ Emmeloord. U rijdt vervolgens over en langs het industrieterrein. Bij de rotonde die dan komt neemt 2e weg rechts richting Emmeloord N351. Doorrijden tot de volgende rotonde, weer 2e weg rechts de N351 volgen. De N351 is een lange rechte weg, die u in totaal 7,8 kilometer moet volgen vanaf deze rotonde. Negeer intussen de eventuele afslagen. U komt dan op een gegeven moment over een brug bij de Driewegsluis en dan is het nog 2 ½ kilometer tot een afslag links. We zullen daar de AVIORNIS bordjes plaatsen en u hebt dan daar ook die 7,8 kilometer afgelegd. Deze weg, die u dan bent ingeslagen heet de Spangahoekweg Op nummer 14 woont de fam. Maarsen.aan de rechterkant. U ziet vanzelf de grote toegangspoort met het opschrift "OOIEVAARSSTATION"
Ook hier plaatsen we een bordje en de AVIORNIS-vlag zal er wapperen!
Hoe laat ben ik welkom? We beginnen om 9.30 uur (en kom alsjeblieft niet veel te vroeg, want hier moet natuurlijk ook het e.e.a. voorbereid worden) in Spanga en gaan daarna gezamenlijk naar Scherpenzeel, alwaar we rond 12.30 hopen klaar te zijn met het bekijken.
Krijg ik daar ook wat? Jawel, in Spanga kunt u koffie krijgen, daar bent u dan ook wel aan toe na zo'n lange rit. In Scherpenzeel wordt er voor gezorgd, dat u niet met een lege maag de terugreis begint.
Hoe moet ik parkeren? Op beide adressen zult u bij het parkeren gebruik moeten maken van de wegberm. Ga daar zorgvuldig mee om, zodat het verkeer er geen hinder van ondervindt.
Gezien de grondsoort in dit gebied(veengrond) is het misschien niet onverstandig, om een paar laarzen achter de hand te houden bij natte weersomstandigheden.
Nog een laatste, natuurlijk een overbodige opmerking
"Gedraag u gepast, want u bent tenslotte hun gast".
Tot ziens op zaterdag 24 april.
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris. 

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC