Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - maart 2004

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Frysl‚n
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
De beer is weer los!! De vraag, die mij op dit moment bezig houdt: mag je als grote organisatie in Nederland paniek veroorzaken door onwaarheden te vertellen?
Wat is er aan de hand? Op vrijdag de dertiende, vrijdag 13 februari j.l. lees ik op de voorpagina van de Leeuwarder Courant, geschreven met dikke, zwarte, koeien van letters:
"Pluimvee tot 1 mei in hokken". "Alle kippen, kalkoenen en eenden moeten minstens tot 1 mei in hun hokken blijven". Dit zou bedoeld zijn als maatregel tegen de "aviaire influenza", ofwel de vogelgriep of vogelpest.( let op: andere soorten dieren als pauwen, fazanten, ganzen, sierduiven etc. worden niet genoemd!) Het bestuur van het Productschap voor Pluimvee en Eieren (P.P.E.) heeft dat besloten. Nou vond ik dat meteen al vreemd, die datum van 1 mei, niet 30 april of 2 mei of eerder of later. Maar het werd nog vreemder: "De vogeltrek zou zorgen voor insleep van het virus". "De uitbraak van de vogelgriep vorig jaar zou vermoedelijk veroorzaakt zijn door wilde watervogels". Let op de tekst, er staat "vermoedelijk"!!, het is nooit bewezen!! "De dieren van de ondernemers zouden niet in contact mogen komen met andere vogels of met mest daarvan.

De maatregel komt vanuit het bedrijfsleven, zonder directe toestemming van de minister, die het overigens een prima initiatief vindt." Door nu deze maatregel af te kondigen, kwam de P.P.E. een beetje in de problemen betreffende de afzet van hun producten.
Die zouden immers nu niet meer biologisch genoemd mogen worden, nu al die dieren in hokken opgesloten zouden zijn. Maar, daar was het volgende op gevonden: " De eieren en vlees van de opgehokte dieren zou wel gewoon verkocht moeten mogen worden als biologisch".
Er zouden regels zijn die dat onder bepaalde voorwaarden toestaan. De krant schrijft verder: "Het gebod reikt niet tot de hobbypluimveehouders, ze worden echter wel dringend verzocht om zich met passende maatregelen bij de commerciŽle sector aan te sluiten. De Nederlandse Vereniging van Hobbypluimveehouders wil het ophokken echter niet verplicht stellen."
Waar wil ik nou naar toe met dit verhaal? Ik begrijp best, dat de gehele commerciŽle sector flink omhoog zit met het steeds maar verder oprukkende en dreigende gevaar en de financiŽle belangen weer veilig willen stellen. Er gaat veel geld om in deze business en er verdienen veel mensen hun dagelijks brood mee.
Maar de uitdrukking:"met passende maatregelen aansluiten bij de commerciŽle sector" is natuurlijk op zich al veel te vrijblijvend. Dat zal het P.P.E. zelf ook wel al hebben ingezien.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan de openbare stadsparken, waar allerlei soorten pluimvee als ganzen,eenden, zwanen, pauwen en (sier)duiven etc. in een soort half wilde staat leeft. Nu eens zijn ze in het park en worden door de mensen gevoerd, dan weer zijn ze een paar honderd meter verderop en 's nachts slapen ze weer ergens anders.

Zie die maar eens op te hokken! Maar het hele verhaal wordt nog vreemder! De volgende dag, zaterdag 14 februari lees ik in de volgende Leeuwarder Courant, niet meer op de voorpagina, maar op bladzijde 3, een klein artikeltje, met de volgende tekst: "Vogelkenners zijn zeer verbaasd over de ophokplicht die het P.P.E heeft afgekondigd. Er trekt niet een vogel over Nederland, die afkomstig is uit zuidoost AziŽ, stellen zij. Het P.P.E beriep zich juist op in formatie van de Vogelbescherming. Vogelbescherming is er verbaasd over, volgens hen is er nooit contact geweest. Men vermoedt dat de P.P.E. een persbericht verkeerd heeft geÔnterpreteerd. Het P.P.E. is niet van plan het besluit in te trekken." Dat bedoel ik nou, paniek zaaien terwijl het nog helemaal niet nodig is. Mag dat in Nederland? Waarschijnlijk wel, want we leven in een vrij land en hebben nog steeds gelukkig het recht van vrije meningsuiting, maar of dit nu wel een gelukkige keus was waag ik te betwijfelen. Het was van het P.P.E verstandiger geweest, eerst eens goed na te denken voordat ze met zo'n uitspraak de pers benaderen. Mensen, die voor de liefhebberij een aantal dieren houden, zoals bijvoorbeeld wilde watervogels, voelen zich door een dergelijk uitspraak weer behoorlijk in hun zak gescheten, wetende dat het bijkans haast onmogelijk is hun dieren dusdanig op te sluiten, zonder dat het dieren- welzijn in gevaar komt.

Over welzijn gesproken, een dikke week eerder zag ik in dezelfde hiervoor genoemde krant een foto van een aantal natte kippen met als bijschrift:" Op het eiland Bali zijn tijdens een religieuze ceremonie 3000 kippen levend verbrand in een poging het eiland op die manier van de vogelgriep te vrijwaren", of woorden van gelijke strekking. Walgelijke vertoning. Ik kan me nogmaals best voorstellen dat men ook daar bang is voor een uitbraak van een epidemie, maar dergelijke maatregelen, toegepast op gezonde dieren en op die manier, onder de dekmantel van de religie, gaan mij twee stappen te ver!
Zo, dat moest ik even kwijt en gelukkig kan dat in deze Nieuwsbrief!

Is er nog meer nieuws?
Jazeker, over een paar dagen, 11 maart, bijeenkomst in Tijnje. Tijdens deze bijeenkomst zullen 5 leden hun meegebrachte broedmachines tonen en iets vertellen over de door hen gebruikte methodes. Geen enkele methode is gelijk en iedereen heeft er wel het zijne over te vertellen en u mag mee doen in de discussie en vragen stellen en opmerkingen maken enz. enz.
Er is echter een algemene regel die ik eens van iemand heb gehoord: "Hoe je het ook doet, je kunt een ei maar een keer uitbroeden! "

Uit de gegevens die mij hebben bereikt, blijkt dat we weer 4 nieuwe leden kunnen bijschrijven bij onze regio:
H.Bodzinga, Hegedyk 160 8404GE te Langzwaag
J.Zandbergen, Fallaetswei 14 9222NM te Dr.Compagnie
K.J. de Haan, Hegewarren 19, 9216XR te Oudega
K.de Vries, Juckemaweg 8, 9105KB te Rinsumageest
Allen heel hartelijk welkom als lid bij regio Frysl‚n!!

Niet alleen tegen deze mensen, maar ook tegen al die andere leden, zeg ik: Kom ook eens naar Zalen Overwijk in Tijnje, Heawei 9, het is er sfeervol en gezellig.De zaal is ruim en rookvrij. En ook al was u van plan met z'n allen tegelijk te komen, dan kan toch nog iedereen een plaatsje vinden!.
Sytse Buursma, secretaris regio Frysl‚n
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC