Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - november 2003

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Als u deze Nieuwsbrief leest, is het intussen al weer november geworden en zitten we vlak voor de ruilbeurs. Meer daarover later. Eerst was er nog de bijeenkomst op 2 oktober te Beetsterzwaag. Even over achten opent onze voorzitter de bijeenkomst. De zaal was goed gevuld, te goed eigenlijk, want we zaten met z’n allen in het kleine zaaltje aan de zijkant. Dit zaaltje is eigenlijk te klein voor ons. Het is wel gezellig, maar als er meer leden zouden komen, passen we er niet meer in. De Parkietensocieteit, die ook altijd in Boschlust vergaderde, heeft intussen een andere locatie gevonden, wij gaan dat vanaf nu ook doen, maar ook daarover straks meer.
Voorzitter Anne Bosma vertelt, dat er sinds de vorige bijeenkomst, die was in maart, 6 leden zijn bijgekomen. Twee nieuwe leden zijn op deze avond aanwezig. Terwijl de presentielijst rond gaat heeft de voorzitter een aantal mededelingen.
De watervogelboeken zijn ter inzage en te verkrijgen bij
D. Bartling, zowel thuis, als tijdens de bijeenkomsten en de activiteiten. Op bladzijde 3 staat e.e.a vermeld. Bij Trienko van der Kaap in Boerakker zullen ook exemplaren op voorraad liggen!
Het ledenbestand van onze regio ligt constant rond de 195. Anne Bosma roept alle leden op beter hun best te doen om meer leden te winnen. Immers, hoe meer leden, des te sterker sta je als vereniging in de maatschappij. In januari wil Trienko van der Kaap zich graag terugtrekken uit het bestuur. De voorzitter vraagt de aanwezige leden met klem, eens na te denken en rond te vragen over een opvulling van die vacature.
Dan noemt de voorzitter de namen van de gastheren van de geplande “Open Dag” op 1 november en vertelt de toehoorders vooral te komen kijken omdat het de moeite waard is. Vervolgens is de ruilbeurs in het Drentse plaatsje Een aan de orde. Anne Bosma zegt, dat hij zich kan voorstellen, dat men zo zijn bedenkingen zal hebben.
Het is tenslotte wat later in de tijd en een andere locatie, maar we zullen ons best doen er wat moois van te maken. Er is echter wel vraag naar leden, die zowel de dag van te voren, als op de dag zelf, hulp kunnen bieden bij het opbouwen en afbreken en opruimen. Dat lukt, er worden een achttal namen genoteerd. Had u ook graag willen helpen, dat kan nog, meld u dan even aan bij onze voorzitter, vele handen maken licht werk, nietwaar?
Even aangestipt worden het niet doorgaan van de geplande “Europashow”en de “Noordshow”. Volgend jaar zullen we daar ongetwijfeld wel weer eens op terug komen. Daarna volgden een aantal mededelingen over de Bondsvergadering in Veldhoven. Daar onze voorzitter die dag verhinderd was en ikzelf wel bij die vergadering aanwezig was, mocht ik deze mededelingen naar voren brengen. U hebt ze kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrief. Na een pauze volgde de vertoning van de video-opnames, gemaakt door Geert Groeneveld van de regio Groningen/Drente, tijdens het bezoek aan een aantal watervogelparken in Engeland. De aanwezigen waren onder de indruk van al dat moois wat er te zien is geweest. Een verslag van die reis hebt u in het jubileumnummer van het tienjarig bestaan van deze Nieuwsbrief kunnen lezen. Daar ga ik u nu niet meer mee vermoeien.
Na weer een pauze gaf onze voorzitter de resultaten van de in maart gehouden enquęte onder de toen aanwezige leden. De antwoorden op de gestelde vragen werden doorgenomen. Voor ons als bestuur is het fijn te vernemen, dat, gezien het aantal positieve antwoorden, we het in de ogen van de regelmatig verschijnende leden, nog steeds goed doen. De aanbevelingen uit deze enquęte zullen we zeker ter harte nemen. Om de fazantenmensen echt tevreden te kunnen stellen is best moeilijk, omdat het merendeel van de fazantenfokkers in andere delen van het land wonen, ver weg van onze provincie. Mensen, die er wat over kunnen vertellen zijn ook niet ruim gezaaid, ze moeten dan ook nog naar onze provincie willen komen en de reiskosten uit Brabant of Limburg zijn ook niet voor de poes. Maar…., het heeft nog steeds onze aandacht!
Na een deze keer geslaagde ronde “Vraag en Aanbod”, waarin gevraagd en aangeboden nu eens veelal wel op elkaar aansloot, volgde nog de rondvraag, waarna tegen elven de bijeenkomst werd afgesloten.

Bijeenkomst 20 november
Hoe gaat nu verder in de toekomst? Zeker is, dat ook wij, van Aviornis regio Fryslân,
voortaan café/restaurant Boschlust niet meer voor regiobijeenkomsten zullen gaan gebruiken.
Het toegewezen zaaltje is voor ons te krap, de bediening is onder de nieuwe eigenaar te traag.
Hier kunnen we echt niet meer terecht. Jammer, vanwege de jarenlange traditie, maar tijden veranderen en wij moeten mee.We gaan dus verhuizen!! De eerstvolgende regiobijeenkomst, 20 november, is dus niet meer in Beetsterzwaag, maar in Café/Restaurant/Zalen Overwijk, Heawei 9, 8406 AV in Tijnje. Zoals altijd zullen onze bijeenkomsten om 20.00 uur beginnen.
Wat gaan we doen op 20 november?
Tijdens die bijeenkomst zal Dhr. W. Mulder van de Firma Garritsen uit Drempt ons het een en ander gaan vertellen over de voeders voor onze dieren. Genoemde firma verkoopt deze voeders onder de naam “GARVO”. U hebt er vast wel eens over gehoord of gelezen; (zie advertentie voorzijde van deze Nieuwsbrief). Het kan best zijn dat u zelf deze voeders al geruime tijd gebruikt. Een reden te meer om deze avond eens te komen bezoeken. Iedere producent, iedere handelaar en iedere gebruiker vindt natuurlijk zijn product het beste. Daarom is het vast interessant eens te komen luisteren en te discussiëren. U steekt er beslist nog wat van op.

Ruilbeurs in Een.
In de vorige Nieuwsbrieven hebt u daar al veel over kunnen lezen. Zoals er in geschreven stond, zal een delegatie vanuit de regio Holland ons komen bezoeken. Een reden te meer voor ons als bestuur, alles op alles te zetten om het een geslaagde gebeurtenis te laten worden en een reden te meer voor u, er eens te komen kijken en praten met bevlogen leden van over de Afsluitdijk.
Een andere mogelijk is nog, vrouw en kinderen mee te nemen en na een bezoek aan de ruilbeurs eens een bezoek te brengen aan een of meerdere toeristische attracties en bezienswaardigheden rondom de camping in een straal van 15 km. Vanwege de tijd van het jaar is misschien niet alles meer geopend, maar er zijn ook overdekte mogelijkheden in de buurt.

Enkele bezienswaardigheden: Gevangenismuseum, Museum Kinderwereld, Kabouterland, Jeugdpark Nienoord, Kampeerhal “de Vrijbuiter”, Fochterlooërveen , Hunebedden, Rijtuigenmuseum enz. Komt dus allen naar de ruilbeurs, deze is er voor u, niet alleen vanwege de vogels, ook om weer eens ervaringen uit te wisselen of gewoon wat te praten met collega-liefhebbers!
Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd!
Dus….. 15 november,allemaal naar de ruibeurs in Een!!

Nieuwe leden:
H.Wiersma, Avondsterweg 8a, 8936 AR, Leeuwarden
G.Hoff, Sânleansterdyk 2, 8736 JB, Reahűs
Van harte welkom bij Aviornis regio Fryslân!!

Is er nog meer te vertellen? Nee, nu even niet, volgende keer meer! Niet vergeten, we zijn dus verhuisd naar Overwijk in Tijnje op 20 november!!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC