Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - september 2003

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,

De laatste Nieuwsbrief, die u hebt ontvangen, was die van mei van dit jaar. Wat gaat de tijd toch snel, we zijn nu al weer september. Maar dat had u zelf ook al geconstateerd! We hebben natuurlijk de afgelopen maanden al wel het een en ander beleefd. Zo was er de reis met twee bussen naar het vogelpark in Walsrode. Het bezoek aan dit park heeft ongetwijfeld op veel van de deelnemers een onuitwisbare indruk achter gelaten. Dan was er nog de allesoverheersende druk en angst omtrent de rondwarende vogelpest. Gelukkig is het nu weer rustig en is er weer vrij transport van dieren toegestaan, maar het heeft wel wat teweeg gebracht en heus niet alleen bij de door de maatregelen getroffen leden. Zo zijn er bijvoorbeeld aangescherpte regels ontstaan, die het voor grote pluimveebedrijven wel haast onmogelijk maken om naast hun bedrijf nog watervogels als liefhebberij er bij te houden. In de hectische tijd, van maatregel op maatregel, van als maar meer ge-, en verboden ontstonden er zo maar nieuwe woorden. Mensen, die al jaren een paar kippetjes en een haantje in de tuin hielden, hebben het nooit geweten, maar die diertjes zijn van nu af aan géén gewone hoenders meer, maar “hobbykippen”! Moet je zuinig op zijn, is een bijzondere soort!
Alle dingen, die nog voor het voorjaar en het zomerseizoen stonden gepland, zijn door de crisis afgelast en of verschoven. Vast staat, er komt geen Noordshow en geen Europashow. Ook verschijnt er geen uitgave van het jaarboek 2004 van de beide noordelijke regio’s omdat Aviornis International dit jaarboek dit jaar ook op het programma heeft gezet.
Verschoven, maar nu wel aan de orde, is de landelijke algemene ledenvergadering op 20 september in Veldhoven. Daar kunnen ze best nog wat leden van de regio Fryslân bij gebruiken! Aanvang 10.30 uur en de routebeschrijving vindt u in het februarinummer van dit jaar. De ruilbeurs, die was gepland op 13 september, is verschoven naar 15 november in Een in Drente. Wat later in het jaar, dat wel, maar daarom misschien niet minder geslaagd. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang en we zullen er alles aan doen, om er dan weer een gezellige, geslaagde beurs van te maken.
Meer over deze ruilbeurs leest u verderop in de Nieuwsbrief en in het landelijke tweemaandelijkse tijdschrift van oktober. Als het zo ver is, mag u daar best massaal naar toekomen om wat te ruilen, om rond te kijken en/of om zo maar wat bij te praten en uw ervaringen met anderen te delen.
Niet verschoven is de “open dag” van onze regio. De datum was en is 1 november. Waar we dan de dieren en de verblijven van een paar van onze leden kunnen gaan bezoeken wordt nog uitgewerkt, maar daarover houden we u op de hoogte. De datum kunt u alvast in uw agenda schrijven, zaterdag 1 november, “open dag”regio Fryslân.

Even er tussendoor: de door mij in het vroege voorjaar in elkaar geknutselde eendenkorven van gebruikt kunststof touw, in de meest afschuwelijke kleuren, hebben wel resultaat geboekt. 1 wilde eend had de meest bontgekleurde korf uitgezocht en heeft daarin met succes haar kroost uitgebroed. Had al dat gefrutsel van mij toch nog resultaat!

Dan hadden we nog de afgelopen zomer. De vele vakantiegangers, die ons natte kikkerlandje hadden verruild voor een bezoek aan verre warme vakantielanden hadden die reis niet behoeven te maken. In eigen land hadden ze kunnen profiteren van de mooiste, heetste en droogste zomerdagen sinds tijden. Wat was het soms heet hè. Voor die leden, die normaal al snel last hebben dat hun dierenverblijf bij veel regen in een modderpoel veranderd (wat eigenlijk niet zo hoort) was deze zomer een verademing. Alles bleef droog en schoon. Voor diegenen onder ons, die een parkje hebben met veel gras, zag het er weer heel anders uit. Hoe houd ik mijn gras groen? Hoe was het fokseizoen? Hebt u ook last gehad van sterfte onder de jonge dieren tijdens de dagen met tropische temperaturen? We hebben in de noordelijke regio’s gelukkig niet zo veel hinder ondervonden van de crisis rondom de vogelpest. Uit de gegevens, die mij hebben bereikt, blijkt dat we er met z’n allen weer flink op los hebben gefokt, want er zou een grote voorraad jonge dieren zijn. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, de factor ervaring wordt er door vergroot en de factor onkosten wordt er door verkleind. Liefhebbers uit andere delen van het land, die geruimd zijn, kunnen zo weer een keuze maken uit een ruim aanbod, waardoor ze in staat worden gesteld weer met frisse moed verder te gaan met hun passie.
Hoe gaat het met het Aviornis watervogelboek? Nou goed, alle 100 boeken, die wij als noordelijke regio’s hadden ontvangen zijn al verkocht. Het kost echter toch wat meer moeite om aan een nieuwe voorraad te komen dan van te voren was gedacht, maar daar wordt aan gewerkt. We gaan het in de regio ook wat anders opzetten. U kunt voortaan op slechts twee manieren aan dit bijzonder fraaie watervogelboek komen. Er is per regio 1 afhaaladres en op de regionale bijeenkomsten kunt u een boek komen kopen. Niet alleen omdat deze boeken nogal zwaar zijn worden ze niet verstuurd, ook omdat de kans op beschadigingen dan groot is. Ze zullen dus gehaald of gebracht moeten worden en dat is soms even een probleem, maar we werken er aan, om vóór het winterseizoen weer een flink aantal in de beide regio’s voor handen te hebben. Wat we ook in voorraad gaan halen zijn de inbindbanden voor de jaargangen van het tweemaandelijkse tijdschrift.

Wat hebben we verder nog te melden:
Op 23 september komt uw regiobestuur weer bij elkaar om te vergaderen en plannen te maken voor het seizoen 2003/2004. Mocht u nog suggesties hebben, ideeën of opmerkingen, laat het ons vóór die datum even weten. Indien u de gedachte hebt of krijgt:” ik wil ook wel eens wat meer doen voor de leden van de regio en niet afhankelijk zijn wat anderen voor mij op touw zetten”, meld u dan beslist aan, want er komt binnenkort een vacature binnen het regiobestuur en daar kunt u al uw energie wel kwijt! Op donderdag 2 oktober is de eerste regiobijeenkomst van dit seizoen. We komen dan weer bij elkaar in Café/restaurant Boschlust te Beetsterzwaag, u weet wel, het vertrouwde adres. De andere bijeenkomsten zijn gepland op 20 november, 15 januari 2004 en 11 maart 2004. Over de thema’s op die avonden leest u t.z.t. meer!

Nieuwe leden bij onze regio:
F.J. van Veen, Weverswal 17, 9243JL, Bakkeveen
G.Grouwstra, Ny Amerika 22, 8566HL Nijemirdum
E.Gorter, Dorsvloer 62, 9205BL, Drachten
Deze 3 nieuwe leden van harte welkom bij regio Fryslân!!
 
Niet alleen voor deze nieuwe leden wil ik de volgende tip geven, ook voor alle andere mensen, die al jaren lid zijn: kom eens naar een regiobijeenkomst en/of een “open dag”! U bent er in het winterseizoen eens even een avond uit, u steekt er wat van op en, niet in de laatste plaats, u krijgt de kans eens met collega-liefhebbers over uw problemen en/of oplossingen te praten. Denkt u nu, ja dat zal wel, ik kan heus mijn eigen problemen wel oplossen want ik ben de enige, die er het meeste verstand van heeft en de enige met de meeste passie voor de dieren van Aviornis. Heus, dat dachten al die andere leden ook, totdat ze eens aan de praat kwamen en ontdekten, dat er nog steeds weer een heleboel valt te leren. Iedereen heeft immers weer andere ervaringen!
Door deze ervaringen te delen met anderen, kunnen die er weer wat van opsteken. We zijn er toch om elkaar te helpen nietwaar?
Opmerking nummer twee: let bij het doorlezen van deze Nieuwsbrief eens extra op de advertenties van onze sponsors. Mede dankzij deze mensen lukt het ons steeds om elke maand weer een gratis exemplaar van deze Nieuwsbrief bij u in de brievenbus te laten vallen!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.  

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC