Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - mei 2003

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Even over acht uur opent onze voorzitter Anne Bosma de vergadering op donderdagavond 20 maart. De zaal was goed bezet met 35 man/vrouw, incl. bestuur. Prettig om te zien dat zo velen de moeite hadden genomen naar deze bijeenkomst te komen. "Zijn er nog nieuwe leden in de zaal?" vraagt de voorzitter. Dhr.Tol uit Raard meldt zich en wordt eventjes speciaal verwelkomt. Anne Bosma heeft een aantal mededelingen. Betreffende de onprettige situatie rondom de vogelpest vertelt hij, dat de toen geldende ophokplicht in het noorden weer van de baan is en dat het het bestuur niet verstandig leek, nu in april een "Open Dag" te gaan organiseren. Verder speelt er binnen de organisatie Aviornis de gedachte, om houders en liefhebbers van roofvogels en uilen als lid van de vereniging toe te laten. Deze mensen hebben tot nu toe geen club waarbij ze zich kunnen aansluiten.

Omtrent het begrip "faunavervalsing" is binnen de Europese regering het een en ander aan de hand. Aviornis International Nederland heeft alvast op voorhand een rapport laten schrijven om tegengas te bieden, vóórdat houders van exoten, zoals wij dat met z’n allen zijn, ergens de schuld van zullen krijgen of de dupe van zullen worden.
Omtrent de Europashow weet de voorzitter te vermelden, dat de voorbereidingen aan de gang zijn. Ook de voorbereidingen voor de reis naar Walsrode lopen goed. Inclusief een groep leden van de Friese Sierduiven Club, want die hebben zich ook opgegeven, is het de organisatie gelukt om twee bussen vol te krijgen. Rond 100 man/vrouw totaal. Dat wordt wat!!
Over de ruilbeurs in Appelscha vertelt de voorzitter, dat het daar nu een gepasseerd station is en dat we voor dit jaar ons oog hebben laten vallen op een camping in Een(Drenthe) als nieuwe locatie. Het is de bedoeling om er weer een echte, gezellige beurs van te maken. Echter, andere dieren dan Aviornisdieren zullen niet worden getolereerd. Echt niet!! Voor het maken van de kooien voor die beurs worden nog een aantal vrijwilligers gezocht en gevraagd. Er melden zich een paar en er worden een paar vrijwillig aangewezen.

Dan snijdt de voorzitter een ander onderwerp aan, namelijk de huidige vergaderlocatie. "Wij hebben al een tijdje gezegd dat we deze plaats gaan verlaten,"zegt Anne Bosma, "maar de nieuwe eigenaar gaat nog ongeveer anderhalf jaar door, dus we kunnen nog een tijdje hier bij elkaar komen." Café/restaurant Boschlust was de plaats van oprichting van de Friese Aviornis, hier is in zo’n vijfentwintig jaar het nodige gebeurd. Voor de vele jaren van gastvrije ontvangst en voor het, voor onze regio kostenloze zaalgebruik van deze locatie, bedankt de voorzitter de huidige eigenaar, Meije Wink. Zijn dank gaat vergezeld van twee dingen: hij wenst hem en zijn familie heel veel succes in de toekomst en hij overhandigd hem een tegoedbon voor het Aviornis watervogelboek. De ontvanger is er zeer door verrast en bedankt de zaal, hij nodigt ons tevens uit voor het afscheidsfeest op 28 maart. Het, zo langzamerhand beroemde, watervogelboek zal zeer binnenkort uitkomen, volgens de voorzitter, waarschijnlijk a.s. zaterdag al. ( dat was dus 22 maart) (intussen is het er al, maar daarover straks verder).

Het laatste wat Anne Bosma nog te vertellen heeft, vóór dat de film zal worden vertoond, betreft het houden van een schriftelijke enquête onder de aanwezigen, tijdens de pauze. Deze enquête bevat een vijftal vragen over de inhoud van de bijeenkomsten en hoe we daar mee verder moeten. Met de antwoorden op die vragen gaan we als bestuur in de zomermaanden aan de slag.

Hierna werd door dhr. v.d. Bij een film vertoond over de ijsvogel. Prachtige opnames gemaakt gedurende een periode van 7 weken in de buurt van Drachten. De ijsvogel is een zeldzame broedvogel in onze regio, daarom was het zo bijzonder om te zien wat er zich in het leven van dit diertje zoal afspeelt en wat ze verder allemaal nog uitspoken. Bijzonder interessant is de gewoonte van de ijsvogelouders, nadat ze de jongen in de zelf gegraven nestholte in de steile oeverrand hebben gevoerd, direct nadat ze dit hol hebben verlaten, een duik in het water nemen. Ze doen dit, omdat de uitwerpselen de gang naar het nest toe behoorlijk hebben vervuild. Door nu elke keer een bad te nemen, blijven de vader en moedervogel tenminste redelijk schoon. Ook boeiend om te zien was, hoe de jonge vogels een uur na het uitvliegen al in staat waren om te duiken en zelf hun visjes te vangen. Al met al een fraaie film over een prachtig vogeltje uit onze eigen provincie.

Tijdens de pauze kon men dus geheel vrijwillig en anoniem de enquêtevragen beantwoorden en ging er een kaart rond, waarop een ieder zijn/haar handtekening kon zetten. Deze kaart was bestemd voor ons trouwe lid en regelmatige bezoeker van onze bijeenkomsten, dhr.R.van Wieren, die op dat moment in het ziekenhuis lag en wel een hart onder de riem kon gebruiken.

Daarna volgde nog en film over een natuurpark in het noorden van Australië, "Kakadu", met een oppervlakte van wel 20.000km. De hoofdrolspelers in deze film waren een span blauwvleugelkookaburra’s, die gedurende het jaar waren gevolgd in hun bezigheden. Het klimaat is er zeer wisselend, van kurkdroog en heet (40 graden C.) tot super nat. Alle ellende kregen die vogels voor hun kiezen, niets werd hen bespaard. Voedselovervloed en voedselschaarste, vuur en stortregens en overstroming, aanvallen van roofdieren en slangen.

Ook vele andere dieren kregen we nog te zien, eksterganzen, wallabie’s, krokodillen, naaktoogkakatoe’s, aalscholvers, rose kakatoe’s, radjaheenden, Australische dodaars, python, gouldamadine’s en raafkakatoe’s. Een mooie, leerzame film over een gebied waar het klimaat vele uitersten kent.

Rond 22.00 uur bedankt onze voorzitter de heer J.v.d. Bij voor zijn bijdrage aan deze avond en volgt nog een rondvraag. Daaruit kwamen een paar vragen en sommige leden deden nog een poging om gebruik te maken van het idee "Vraag en Aanbod", echter door het nog steeds van kracht zijnde algemeen vervoersverbod voor pluimvee, had dat niet zo veel nut. Herre Hoornveld vraagt nog even de aandacht omtrent het leewieken. Hij vindt dat de bij hem aangeboden vogels over het algemeen slecht zijn geleewiekt en wijst er op om dit bij de vogels op zeer jonge leeftijd te doen. Laat vooral het duimvleugeltje zitten! Slecht geleewiekte vogels lopen gemakkelijk vleugelbeschadigingen op. Dit schaadt niet alleen het uiterlijk van de vogel, maar heeft ook betrekking op het welzijn van het dier!

Om 22.15 sluit de voorzitter de vergadering en kan er nog even naar hartelust worden nagepraat, gedronken en gegeten.

Tip: mocht u als (beginnend)fokker serieus problemen hebben met het leewieken van de jonge dieren, zoek dan eens contact met een ander lid van deze club, die al wat meer ervaring heeft en het u wel wil leren. Want het is natuurlijk waar, bij slecht geleewiekte vogels komt het "welzijn" in gevaar!

Het Aviornis watervogelboek: Watervogels houden, …’t is een hobby! Dit bijna 1000 pagina’s tellende boek is nog steeds verkrijgbaar bij de regiosecretaris ( bij mij dus) bij de regiovoorzitter Anne Bosma en bij regiobestuurslid Trienko van der Kaap. Ongetwijfeld vraagt u zich af, is dat nou wat, zo’n boek over watervogels? Ik kan alleen maar zeggen, nou en of! Voor de echte watervogelliefhebber is dit het eerste, enige, uitgebreide, Nederlandstalige naslagwerk wat er te vinden is! Ik zou het willen omschrijven als: "de watervogelbijbel" of, ook leuk, "het watervogelstandaardwerk". In dit boek komt alles aan bod wat u ooit had willen weten, wat u al wist en wat u nog wilde bij leren! Want heus, dat kan, u kunt altijd nog wat bij leren!! Het zal u opvallen, dat het eigenlijk net zo mooi gedrukt is als ons tweemaandelijks tijdschrift, met een keur aan zeer veel fraaie foto’s! Het leest uiterst gemakkelijk, is overzichtelijk ingedeeld en vooral de beschrijving van het houden van de individuele soorten in gevangenschap(het laatste onderdeel van het boek) is bijzonder duidelijk! Bestellen, komen en kopen dus! Bel eerst even van te voren, want we hebben maar een beperkte voorraad en neem gepast geld mee! Maar we kunnen zo bijbestellen, daar zal het niet aan liggen! En de prijs is het waard!

Zelfs de huidige minister van landbouw, minister Veerman, heeft al een exemplaar in zijn bezit! Dan kunt u toch niet achterblijven! De minister kreeg een boek aangeboden door de landelijke voorzitter, Peter Kreijger, tijdens een overleg op donderdag 3 april aan deze minister. In het bijzijn van onze man van de wetgeving, Piet Maas en van de kant van het ministerie enkele beleidsmedewerkers, werden op die dag standpunten uitgewisseld en werd gezamenlijk onderzocht hoe een meer evenwichtig beleid t.a.v. ruimingen kan worden ontwikkeld. Een beleid, dat hopelijk ook meer draagvlak zal krijgen onder de enige duizenden houders en liefhebbers van sier-, en watervogels in Nederland. Want, beste mensen, laten we wel wezen, deze vogelpest is niet alleen een pest voor de vogels maar ook voor ons. Wat kunnen wij er nou aan doen, dat een verschrikkelijk virus door die enorme kippenschuren vol met duizenden, doorgefokte, hybride dieren schuift en daar dood en verderf zaait? ’T is nog al geen wonder dat er dan onder die omstandigheden duizenden slachtoffers vallen, in die, klimaatgestuurde fok-, leg-, en mestfabrieken. Onze dieren zitten niet met z’n duizenden bij elkaar, zijn ruim gehuisvest in de buitenlucht en staan genetisch naast hun wilde soortgenoten. Maar ja, met onze dieren is niet zo veel geld gemoeid in zowel binnen- als buitenland. Van onze dieren zijn niet vele duizenden mensen en gezinnen afhankelijk. Maar wij, Aviornismensen, hebben naast die aardigheid, die wij er aan hebben, nog een hoger doel, nl. het in stand houden van de oorspronkelijke soorten, mocht er ergens ter wereld een populatie van een bepaalde soort dreigen te verdwijnen. Wij hebben dan het materiaal en de ervaring om er wat aan te doen! Weet u wat ik tot nu toe nog het meest vreemd aan deze hele vogelpestcrisis vindt? Dat je gedurende deze periode geen enkel bericht hoort of ziet over massale vogelsterfte onder bijvoorbeeld de meeuwen, stadsduiven, aalscholvers, roeken of andere soorten vogels, die veelal in grote aantallen bij elkaar zijn of in kolonies broeden! Tijdens het overleg met de minister en zijn beleidsmedewerkers met onze Aviornismensen is er op langere termijn tevens afgesproken, dat het ministerie van LVN structureel de expertise, die er binnen Aviornis beschikbaar is, zal benutten voor het maken van een nieuw beleid t.a.v alle aspecten, die te maken hebben met het hobbymatig houden van dit soort oorspronkelijke vogelsoorten. (oorspronkelijke soorten= zoals ze ook in het wild voorkomen).

De vereniging, die zich bezig houdt met het hobbymatig houden van pluimvee,de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) maakt zich intussen heel sterk voor het enten van hun dieren. Volgens de voorzitter van die vereniging:" weigeren steeds meer mensen zich neer te leggen bij een maatregel, waarvoor geen enkele veterinaire reden bestaat." ( Leeuwarder Courant 01.05.03) De NBvH meent dat vaccineren een uitstekend alternatief is voor het doden van hobbypluimvee en doet er alles aan om de overheid hiervan te doordringen. En dan komt het rare van het verhaal, Europees commissaris David Byrne heeft laten weten, dat er moet worden doorgegaan met ruimen, omdat Nederland anders een subsidie van € 100 miljoen misloopt! Het is en blijft een moeilijk gebeuren. Ik weet niet wat beter is, je dieren laten inenten op eigen kosten of je dieren laten ruimen en de kosten vergoed krijgen van de belastinggelden, waaraan we zelf hebben meebetaald. Intussen zitten leden van het hoofdbestuur zeker niet stil! Er is regelmatig intensief overleg met het ministerie. Want vergeet niet, dat er in de besmette gebieden ook leden van ons wonen. Aviornis Nederland heeft intussen sterk gepleit voor het vaccineren van Aviornisdieren, die, immers meestal net zo zeldzaam, zo niet soms zeldzamer zijn dan de in dierentuinen gehouden soorten. Dierentuinen mogen wel enten! Het ruimen van onze vogelsoorten in besmette gebieden mag dan wel de veiligste weg zijn, het is ook de gemakkelijkste weg. Onder gecontroleerde omstandigheden gehouden, geënte dieren, die regelmatig op de pest zouden worden kunnen onderzocht, blijven zo in leven, zonder dat ze een gevaar vormen voor uitbreiding van de ziekte. Vaccineren van onze zeldzame, soms zelfs met uitsterven bedreigde soorten is altijd beter, dan dat de houders van deze dieren er mee gaan slepen, om ze voor ruiming te behoeden, dan weet je helemaal niet of de ziekte onder controle is te houden. Dan nog even het laatste nieuws: de vereniging van hobbydierhouders heeft het kort geding tegen de minister verloren.

Verder is de in het najaar geplande Europashow in Zuidlaren afgelast en lijkt het ons verstandig, de geplande ruilbeurs in Een ook maar niet door te laten gaan. We houden u daarover op de hoogte.

Nog even een extra opmerking: Wegens het maar doorgaan van steeds weer nieuwe berichten over nieuwe uitbraken van vogelpestgevallen, lijkt het er op, dat deze ziekte voorlopig nog niet uit Nederland verdwenen is. Mocht dat op een gegeven moment wel zo zijn, dan duurt het vaak zeker nog een flinke tijd, zo maar een maand of twee, voordat alles weer wordt vrijgegeven, voordat alles weer normaal is. Het lijkt mij niet onverstandig, om voorlopig niet al te voortvarend te gaan fokken. Natuurlijk is het fijn om weer jonge dieren groot te zien worden, maar u moet al dat grut ooit ook weer eens kwijt. Het zou best eens mogelijk kunnen zijn, dat het vervoeren en samenbrengen van vogels nog lange tijd wordt verboden en dan moet u in de tussentijd wel de ruimte hebben, om al die dieren te huisvesten. Overvolle perken is nou ook nu weer niet bepaald gunstig voor het welzijn van onze dieren! Maar nou eerst genoeg daarover.

Nieuwe leden:
S. Dijkstra Mounewei 45 9286 EJ Twijzel
W. v.d. Veen Oosterburen 22 9003 LN Warten
P. Bruinsma Wiewens 1 8835 KX Easterlittens
                     (reeds eerder vermeld, maar naam verkeerd geschreven!)
H. Gulmans Wytsmaweg 6 9851 TD Burum
S. Zijlstra Bjirkewei 10 9287 LD Twijzelerheide

Van harte welkom bij regio Fryslân!!

Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief, na de zomer zijn we er weer. U hebt dus alle tijd om e.e.a. eens rustig door te lezen en al lezend kunt u ook eens uw aandacht richten op onze adverteerders. Want, u weet het al, mede door hen kunt u deze Nieuwsbrief nog steeds gratis ontvangen!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC