Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - april 2003

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Als u dit leest, is het al weer begin april. De laatste bijeenkomst in Beetsterzwaag is dan al geweest, maar daarover later meer. Verkeerde voorlichting, laten we het daar eens over hebben. Had ik u in de Nieuwsbrief van maart nog uitgebreid verteld, dat het in café-restaurant Boschlust de allerlaatste keer was, dat we daar bij elkaar zouden komen, blijkt het niet waar te zijn!
Dat we het winterseizoen 2003/2004 op een andere plekje onze bijeenkomsten zouden houden, is ook foutief vermeld!! Foei! Ja, dat kon ik toen ook niet weten.
De familie Wink stopt er echt mee, maar café-restaurant Boschlust blijft voorlopig nog een tijd open en wij kunnen er in het volgende seizoen als van ouds onze bijeenkomsten houden.
Wat heb ik nog meer verteld, dat niet waar is. De landelijke algemene ledenvergadering op 12 april in Veldhoven, is wel waar, maar of die door gaat, is nog maar de vraag. Zijn we met z’n allen nog maar net bekomen van de schrik van de MKZ, krijgen we nu te maken met een nieuwe dreiging, de vogelpest. Een virusziekte, die zeer gevaarlijk is voor al onze vogels, zeker als ze buiten verblijven en in contact kunnen komen met allerlei wilde, vrij vliegende andere vogels. Overigens is deze ziekte altijd al een constant gevaar voor onze dieren geweest, alleen kwam het niet vaak voor. Nu dit virus toeslaat in een kippenschuur met duizenden dieren, zijn de gevolgen rampzalig en het gevaar voor verspreiding groot. Om nu te voorkomen, dat we het gevaar opzoeken, lijkt het ons verstandig, dit voorjaar maar géén "Open Dag" te gaan organiseren. We moeten de kat niet op het spek binden, nietwaar! In het najaar maar weer eens kijken hoe het er dan voor staat.
Verkeerde voorlichting? Telkens als we wat van plan zijn, worden we door de feiten achterhaald.
Eenmaal in deze Nieuwsbrief vermeld, blijkt later dat het anders gaat. Zo blijkt ook, dat het tweedaags symposium, georganiseerd door Aviornis Nederland niet in Made zal zijn, maar ergens anders. Maar ja, als je alles van te voren weet? Of de reis naar Walsrode nog wel door gaat, ik zou het echt niet weten. Het zou zo maar kunnen, dat ze daar de deur dicht doen als ze weten dat er een paar bussen met Nederlanders uit het vogelpestland komen. We houden u zo goed als dat gaat op de hoogte. Hopelijk zijn de grootste gevaren wat geweken in september, anders kon de geplande ruilbeurs ook nog wel eens niet doorgaan. Maar vooruit, niet te pessimistisch, we zijn dan al weer een half jaar verder.
Een locatie is al gevonden, maar ik verklap nog niet waar die is. De datum wel, zaterdag 13 september. Het wordt een gezellige, niet te grote, toestand, met ook weer een overdekte ruimte.
We gaan er gezamenlijk mee aan de slag.

Nog steeds de schrik in de benen van het vogelpestvirus, las ik maandag 10 maart in de krant, dat onze rododendrons ook al niet meer veilig zijn. Een schimmelziekte, die in Noord-Amerika massale sterfte veroorzaakt onder de daar levende eikenbomen, is in Tytsjerk aangetroffen op een rododendron. Wat ons nog allemaal te wachten staat? Het voorjaar begint er aan te komen. Ik zag hier en daar de wilde eenden al weer achter de vrouwtjes aan zitten, dus er zullen binnenkort wel eieren te vinden zijn. Bij mij kunnen de wilde eenden dit voorjaar voor het eerst gebruik maken ( als ze dat al zouden willen) van heuse eendenkorven van hergebruikt, afgedankt materiaal.

Ach, u kent dat wel, kunststof "pakjetouw", dat door bijna elke agrariër wordt weggegooid. Nu denkt u natuurlijk, waarom dan gewoon niet van riet gemaakt? Dat is toch veel natuurlijker? Ja, dat is waar, maar het leek me nou eens een keer leuk, dit afgedankte materiaal te gaan gebruiken. Te meer, omdat ik er van uit ga, dat de levensduur van deze objecten behoorlijk langer is. Bij de fam. Kootstra in de Knipe ben ik een middag in de leer geweest om kunst van het maken van een eendenkorf van dat materiaal onder de knie te krijgen. Waarvoor ik ze nogmaals wil bedanken! Nu hangen er her en der een aantal korven in de meest afschuwelijke kleuren( kan ik er wat aan doen dat die touwtjes van die rotkleuren hebben) in de bomen te wachten op tijdelijke huurders. Wie weet, nemen ze de kleuren voor lief en leggen ze er een beste portie eieren in, waar ik dankbaar een aantal van zal uithalen om ze lekker op te eten. Deze manier van geboortebeperking helpt tevens een te groot aantal wilde eenden te voorkomen. En daarmee voorkom je ook, dat de heren jagers het in het najaar weer veel te druk krijgen met het op peil houden van de stand!

Over eieren gesproken, ik hoorde laatst, dat er nog vóór half maart, bij een iemand, lid van onze vereniging, al de eerste eendenkuikens onder de lamp zaten. Mooi op tijd, zou ik zo zeggen. Of het wel zo verstandig is, nu maar weer massaal aan het fokken te gaan, ik heb zo mijn bedenkingen. Als er in het najaar nog steeds een vervoersverbod van kracht is, kunnen we onze nafok echt niet kwijt en waar moet je er mee heen? Zeker de liefhebbers, die weer van plan zijn, om net zoals ze elk jaar doen, grote aantallen jong dieren te verkrijgen, die konden dan wel eens in de problemen komen. Het wordt ons trouwens nu wel erg moeilijk gemaakt, überhaupt te gaan fokken, want eigenlijk moeten al onze dieren in binnenhokken worden opgesloten, om verspreiding van het vogelpestvirus te voorkomen. Zo’n maatregel is op zich wel best te begrijpen, ware het niet, dat het bijkans onuitvoerbaar en onlogisch is voor bijvoorbeeld de watervogelhouders. Stelt u zich eens een houder van eenden voor, die zijn dieren heeft gehuisvest in een sloot achter het huis. Afgescheiden door gaas zwemmen aan de ene kant de dieren van de eigenaar, aan de andere kant zwemmen de wilde soortgenoten. De houder moet zijn dieren opsluiten in een hok, de wilde eenden mogen buiten blijven(hij kan ze trouwens toch niet vangen) Ik vind het nog maar de vraag, welke dieren nu het meeste gevaar vormen voor een verspreiding van het virus, de opgesloten exemplaren of de wilde. Bovendien vraag ik me steeds af, is het nu een "opgesloten in een enorme kippenschuur vogelpestvirus", want daar wordt het steeds vastgesteld, of is het een virus, dat onder alle vogels kan toeslaan.? Dan zou je daar ook preventieve maatregelen tegen moeten nemen! De berichtgeving, zoals die nu tot ons komt, vind ik nog steeds zorgwekkend onduidelijk! Het enige wat ik kan adviseren, houdt de u op de hoogte van al het nieuws, dat er maar te vinden is!
Als laatste een opmerking en tip tegelijk: Wij, als regiobestuur doen zo veel als mogelijk is ons best om het u, als lid, naar de zin te maken op de regiobijeenkomsten. Maar het kan altijd beter. U, als leden, kunt en mag ons daar bij helpen, graag zelfs. Hebt u suggesties, ideeën, tips of anderszins, laat het ons weten. Het mag positief of negatief zijn, we kunnen er ons voordeel mee doen voor u allemaal.

Nieuwe leden bij regio Fryslân:
J. de Groot, Tjissingawei 3, 9027 BH Hilaard
W.Udink, Westerborn 17, 8851 Tzummarum
Van harte welkom bij onze regio!!

Dan nog een laatste tip: Laat uw blik, bij het doorlezen van dit blad, ook eens extra vallen op de advertenties van onze adverteerders. Mede dank zij deze bedrijven kan onze Nieuwsbrief elke keer( echt waar) gratis bij u in de bus of op de mat vallen !!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC