Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - februari 2003

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Nog niet zo lang geleden zaten we met z’n allen in het jaar 2002, nu zitten we al weer een maand in een nieuw jaar. We hebben intussen al het nodige winterweer gehad, met felle kou en dichtgevroren wateren. Bijna overal kon worden geschaatst en dat geeft altijd een sfeertje, dat bij een echte winter hoort. Slachtoffers waren er ook. Wanneer bijna elk water is dicht gevroren, is het voor de wilde watervogels soms moeilijk om open water te vinden en als dat dan precies onder een brug in een druk bereden weg is, vallen er soms een paar ten prooi aan het verkeer. Ik heb ze maar meegenomen en uitgekleed, als ze niet te erg zijn beschadigd, zijn ze nog best geschikt voor consumptie en die verrekte jagers hebben er tenminste niet zo veel hagel in geschoten!. Hopelijk hebt u onder de door u gehouden dieren geen uitval gehad. De lage temperaturen en de felle oostenwind maakte het voor het gevoel wel extreem koud. Die exemplaren, die niet geheel fit waren, zijn dan een gemakkelijke prooi voor koning Winter.

Omdat we nu als beide regio’s meer en intensiever zijn gaan samenwerken op het gebied van allerlei activiteiten, lag het voor de hand, dat we nu vanuit onze regio mee zouden gaan helpen met het opbouwen en bemannen van de promotiestand op de Noordshow in Zuidlaren. Daarover hebt u alles al kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrief. Zelf was ik ingedeeld om op vrijdag en zaterdag mee te helpen allerlei vragen van leden en niet leden te beantwoorden, als mede te proberen interessante boeken en dergelijke te verkopen aan belangstellenden. Alles met het doel, Aviornis te promoten op een zo goed mogelijke manier. Er was al heel wat werk verzet met de opbouw van een fraaie kooi met vijver, keurig aangelegd en aangekleed. De bevolking bestond uit: bergeenden, am.smienten, am.kuifeenden, carolinaeenden en roodschoudertalingen. De dieren waren in goede conditie en hadden het er erg naar hun zin. Zo goed zelfs, dat het roodschouderstel regelmatig tot paring over ging, hetgeen een paar kinderen de opmerking ontlokte: "Meneer, u mag wel eens gaan kijken, daar zijn een paar eenden aan het flupsen!" Wat is er nu zo leuk aan een promotiestand van Aviornis? Voorheen bezocht ik ook wel eens de pluimveetentoonstelling in Zuidlaren, maar dan meer met een andere interesse, meer kijken naar al die soorten en rassen. Later even buurten in de stand van Aviornis en dat is nou precies wat de andere leden ook doen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. Aan de ene kant lijkt het wel een nieuwjaarsreceptie van leden, aan de andere kant is het een vraagbaak voor leden en niet leden.
"Waar kan ik dit of dat vinden?", is nog simpel, want dat kun je aanwijzen of beantwoorden, moeilijker wordt het wanneer iemand bijvoorbeeld van plan is om naast kippen ook ganzen te willen gaan houden. Nog moeilijker wordt het, wanneer iemand in een buitenlandse taal vragen gaat stellen, maar ook daar zijn we uitgekomen. Gelukkig spreekt onze landelijk voorzitter Peter Kreijger, die ook onze stand even heeft bezocht, vloeiend Italiaans, zodat dat probleem ook opgelost werd. Echte taalproblemen zijn er niet geweest, of het moest zijn, dat de Groninger standbemanning een heel andere taal sprak dan de Friese. Gek genoeg kunnen de Friese mensen de Groningers wel verstaan, maar omgekeerd lukt dat nog steeds niet.

U hebt vast ook wel gelezen in de vorige Nieuwsbrief, dat de seksuele voorlichting van de redacteur van regio Groningen/Drente te wensen overlaat. Nee, Jan Eissens, het woord "erectie" is geen typisch fries woord, is gewoon algemeen beschaafd Nederlands, is een medische term en betekent — eh, nou ja, de sneeuwpaal van Geert Groeneveld.
Vooral de laatste dag van de tentoonstelling is het behoorlijk druk in de hallen en bij de stand, maar dat is ook wel begrijpelijk, omdat dan iedereen zijn ingestuurde dieren weer komt ophalen. Hebt u nog nooit deze tentoonstelling in Zuidlaren bezocht, moet u dat toch beslist eens een keer op het programma zetten. Velen gingen u voor, sommigen kwamen echt van heel ver weg! In november van dit jaar krijgt u een nieuwe kans, omdat dan de Europashow wordt gehouden, die, naar wordt verwacht, vele malen groter zal zijn de deze reguliere show.
Aviornis zal er dan ook weer bij zijn om reclame te maken voor onze mooie hobby!

Het ligt in de bedoeling om ook tijdens die "Europashow" weer een Jaarboek uit te geven. Het Jaarboek 2003!
U weet wel, dat bekende boekje, waar alle leden van beide regio’s met hun dieren in te vinden zijn. Ik druk u nu alvast op het hart, wanneer u t.z.t daarvoor weer een invullijst ontvangt, doe dan allemaal mee en vul die lijst ook echt in. Denk dan niet, dat doe ik later wel even, want later is te laat en een Jaarboek zonder gegevens is echt geen jaarboek maar een telefoonboek/adressenlijst en die hebben we al van de K.P.N. U hebt echt geen idee, hoe vaak we het Jaarboek 2002 op de stand tijdens de Noordshow hebben geraadpleegd, om geïnteresseerde mensen de weg te wijzen naar andere fokkers en liefhebbers. Vooral mensen uit Duitsland vroegen naar adressen van fokkers, om later in het jaar daar terecht te kunnen om jonge dieren te kunnen kopen, omdat ze in hun eigen omgeving echt niet wisten waar en bij wie ze wat konden vinden. Ik kan me niet voorstellen, dat u bedenkingen hebt om uw dieren niet te vermelden in het jaarboek, of het moest zijn, dat u iets te verbergen hebt. In dat geval kunt u beter geen lid meer zijn van Aviornis, want Aviornisleden hebben niets te verbergen. Leden van deze vereniging helpen en steunen elkaar en wisselen onderling allerlei informatie uit.

Over het uitwisselen van allerlei informatie gesproken; de activiteiten van de beide noordelijke regio’s gaan gewoon door. In april van dit jaar organiseert regio Fryslân weer een "Open Dag" en we hebben daarvoor al weer een paar interessante locaties op het oog. Verder kunnen we met z’n allen met een busreis naar Walsrode in Duitsland op 10 mei. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. U kunt nog mee!

Wij, van het bestuur van deze regio, gaan druk aan de slag om voor het jaar 2003 en daaropvolgend een nieuwe vergaderlocatie te vinden. Een locatie, waar iedereen zich net zo thuis zal voelen als dat in al die vorige jaren bij de gastvrije familie Wink in Beetsterzwaag is geweest. Een nieuwe locatie, waar ook iedereen weer graag naar toe zal willen komen om er fokproblemen, fokresultaten en allerhande andere wetenswaardigheden met medeleden te bespreken.
De opkomst op de vorige avonden is steeds weer verrassend groot, blijft u alstublieft daar mee doorgaan, dat vinden wij, als bestuur, heel fijn. Maar dat wij dat fijn vinden, is eigenlijk niet zo belangrijk, veel belangrijker is het, dat wanneer u met velen komt, er ook met veel medeleden problemen kunnen worden besproken en mogelijk worden opgelost! Bovendien en dat is minstens net zo belangrijk, u komt even een paar uurtjes uit de sleur van het jachtige alledaagse leven. U kunt een tijdje van gedachten wisselen met al net zulke enthousiaste liefhebbers als u zelf bent en dat geeft even een rustig gevoel. Om hetzelfde resultaat te behalen hoeft u echt niet naar een psycholoog of psychiater! Voortaan zullen we tijdens de bijeenkomsten beslist ook meer tijd gaan inruimen om met elkaar te kunnen praten, omdat we denken, dat u daar ook zeer veel waarde aan hecht!

Wat jammer dat het nieuwe Aviornis watervogelboek niet vóór de Kerst is uitgekomen en niet op de Noordshow kon worden gepresenteerd. Overdrijven doe ik liever niet, maar we hadden zeker zo’n 50 mensen blij kunnen maken door ze een exemplaar te verkopen. De vraag was groot, helaas moesten we al die mensen teleurstellen. De uitleveringsdatum is nu verzet, wij weten nog niet wanneer er dan wel boeken te verkrijgen zullen zijn, maar we houden u daarvan op de hoogte. Als we ze hebben nemen we ze mee naar de bijeenkomsten en daarnaast komen er afhaaladressen. De boeken zijn te kostbaar en te zwaar om te versturen!

Wat gaan wij nog doen, de rest van het seizoen?

  • 20 maart: laatste bijeenkomst in Beetsterzwaag, waar dhr.J.v.d.Bij uit Oudega een paar natuurfilms zal vertonen over o.a. de ijsvogel en de ooievaar. Kom daar massaal naar toe, want het is echt de aller, aller, allerlaatste keer dat we in Rest.Boschlust te gast kunnen zijn!
  • ongeveer half april: "Open Dag", we gaan de parken van enkele liefhebbers bezoeken.
  • voorjaar 2003: Landelijke algemene ledenvergadering
  • 10 mei, busreis naar het beroemd vogelpark Walsrode in Duitsland
  • september 2003: landelijk tweedaags symposium.

Nieuwe leden:
B. Schoonebeek, Raai1, 9202 HR Drachten
N. Hiemstra, Hoge Herenweg 24, 9073 TT Marrum
G. Kloosterman, Koarteloane 43, 9298 RE Kollumerzwaag
P. Moorman, De Kempenaersweg 22, 8539 RS Echtenerbrug
Van harte welkom bij Aviornis regio Fryslân!
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en worden gehouden bij de fam. Wink, in Rest.Boschlust, Beetsterweg 1, te Beetsterzwaag.
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.
 

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC