Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - november 2002

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Het is herfst, dat is duidelijk te zien aan de blaadjes, die al van de bomen vielen. Ook is er hier en daar al weer wat nachtvorst geweest. Duidelijke voorboden, dat het nu definitief met de nazomer voorbij is. Bij de watervogels zijn sommige oudere mannelijke exemplaren al weer op kleur, de jongere individuen doen er wat langer over, om hun mooie winterpakje aan te trekken.
Misschien staat ons wel een hele mooie winter te wachten, met veel mooie droge vorstvrije dagen. Maar er kan natuurlijk ook wel eens weer een heel natte periode op ons afkomen, bent u er al klaar voor? Is alles geregeld voor een "elfstedenwinter"? Hoe dan ook, het is herfst en dan gebeuren er soms vreemde dingen in de hoofden van de mensen. Sommigen worden depressief, anderen vinden het ineens nodig een complete foto van mij in vol "Aviornisornaat" in de vorige Nieuwsbrief aan een ieder te tonen! Zat u daar met z’n allen op te wachten? Het was natuurlijk wel een mooie foto, daar niet van! We moeten dit natuurlijk niet te vaak doen. Een mooie foto van een stel Chinese zaagbekken is voor de rechtgeaarde liefhebber van watervogels vast veel interessanter! Te meer, daar deze vogels uiterst zeldzaam zijn!

Als u deze Nieuwsbrief leest, hebben wij van de regio Fryslân, onze "Open dag" al weer achter de rug. Ook de reis naar de grote tentoonstelling in Geel is dan al gepasseerd. Ook die komt dan voor een verslag in aanmerking.

Wat dan nog wel staat te gebeuren is de "Open dag van de regio Groningen/Drente op 30 november. De organisatoren van deze regio weten ieder jaar leuke locaties en interessante mensen op te sporen, misschien is het voor u aardig, daar eens een bezoekje te brengen. Let dan goed op de aankondiging daarvan in deze Nieuwsbrief!

Wat gaan wij doen, als regio Fryslân?
Op donderdagavond, 14 november om 20.00 uur, verwachten wij u allen in Beetsterzwaag, alwaar dhr. L.Boersma uit Giekerk een diapresentatie gaat geven over de natuur in Fryslân.
"De natuur in Fryslân in het algemeen en in het bijzonder de vogels daar in." U wordt daarvoor weer van harte uitgenodigd, het belooft weer een mooie avond te worden en zeg nou zelf, we zijn nooit te oud om bij te leren en je steekt er vast wel weer iets van op. Bovendien komt u er natuurlijk weer collega-liefhebbers tegen om even méé of tegenaan te praten. Komt u ook? Als bestuur doen we elk jaar weer onze uiterste best, voor een ieder een aantrekkelijk winterseizoen samen te stellen. Wij hopen dan ook elk jaar weer, dat het een beetje in de smaak valt. Natuurlijk kunnen we dat wel als bestuur in elkaar zetten, maar een beetje hulp van u, als leden, zou wel bijzonder welkom zijn. Laat eens weten welke onderwerpen u graag aan de orde zou willen laten komen. Misschien is er iemand onder u, die graag eens wat over zijn/haar dieren wil komen vertellen. Misschien hebt u een speciaal broedgeval meegemaakt, of zelfs, in het ergste geval, is er wel iemand onder u, die het met de gehele gang van zaken niet eens is, en een pleidooi wil houden over hoe het mooier en/of beter kan!

Dat we het als vereniging Aviornis niet eens zijn met het beleid betreffende de te volgen procedures bij het bestellen van de ringen. Normaal gesproken zou je er misschien vrede mee kunnen hebben, ware het niet, dat malafide personen er gemakkelijk anders mee om kunnen gaan, door ringen uit het buitenland te halen. Dat kan toch nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest? Maar hoe dan ook, voorlopig zullen we met deze moeilijke manier van ringen bestellen te maken krijgen, of we her nu mee eens zijn of niet, werkbaar of niet!

U bent natuurlijk intussen ook op de hoogte van de beschermde status van de vos! Mocht er bij u zich ooit schade en verlies van dieren, door dit vervelende dier hebben voor gedaan, of het overkomt u, schroom dan niet en meldt het bij de secretaris van uw regio. Wij geven die melding door aan het landelijk meldpunt van Aviornis International Nederland. Belangrijk is, dat u foto’s maakt van wat er is aangericht, welk bloedbad zich heeft afgespeeld. Om schade aan te kunnen tonen is het belangrijk, dat u zo veel mogelijk opnames maakt van de gedode, verminkte dieren, opdat dit later als bewijsmateriaal voor de hoogte van de vergoeding zal moeten kunnen dienen. Ik loop hiermee wat vooruit op de toekomst , want niemand weet nog hoe dit geregeld is of gaat worden, maar een goede bewijslast lijkt mij belangrijk! Nog belangrijker lijkt mij, dat u het terrein, waarin uw dieren gehuisvest zijn, gaat afgrendelen als was het de kluis van de Nederlandse Bank. Wij kunnen het op dit moment de vos niet kwalijk nemen, dat dit dier uw parkje, uw volière, beschouwt als een mooie supermarkt, waar het wel heel prettig winkelen is. Daarvoor zult u zelf tegenmaatregelen moeten nemen. Dit ongedierte mag er bij u niet in, die moet maar gewoon buiten blijven spelen. Schrikdraad op de juiste plaatsen en hoogte, schijnt al een heel goede afschrikking te geven. Een spelende radio schijnt in de nachtelijke uren de vos ook af te kunnen schrikken, maar of het ondier hier op den duur ook aan gaat wennen? Dat er te veel van deze dieren zijn en nog gaan komen, is intussen als gevolg van de kromme regels in de huidige Flora en Faunawet wel duidelijk. Het is maar goed, dat provinciebesturen het hier en daar al zijn gaan inzien en via de mogelijkheid in deze wet, volgens de algemene maatregelen van bestuur, per provincie, maatregelen zijn gaan nemen, zodat de vos blijvend gereguleerd kan worden. Het is dan natuurlijk wel weer vreemd, dat de ene provincie daar weer anders over denkt dan de andere. Tot dan, is er voorlopig maar 1 manier, maak van uw eendenvijver, ganzenkamp, volières en andere verblijven een fort. Zorg dat het bloeddorstige monster er bij u niet in kan komen! Een ander maatregel, zoals het ’s nachts opsluiten in een degelijk gebouwd nachthok, is het advies van de Dierenbescherming, zoals ik ooit eens ergens gelezen heb. Dit werkt misschien wel voor houders van loslopende hoendervogels, maar loslopende, broedende watervogels zijn met dit advies in ieder geval niet gediend!

Tot slot, nogmaals, donderdagavond 14 november, in de gezellige sfeer van café-restaurant Boschlust, Beetsterweg 1 te Beetsterzwaag om 20.00 uur dhr. L. Boersma over de natuur in onze provincie.

Dan nog een laatste persoonlijk tip van mij. Het is geheel tegen mijn gewoonte in, want ik probeer zoveel mogelijk géén reclame te maken, maar als u nog nooit wild hebt gegeten en u bent er toch stiekem wel in geïnteresseerd, ga dan eens op zo’n herfstige avond (niet op maandag of dinsdag) naar bovenstaande gelegenheid en laat u eens adviseren door dhr. Wink. Het is het laatste seizoen, dus het kan nog en ik weet zeker, dat u niet teleurgesteld zult zijn!

Nieuw lid in onze regio:
S.Zijlstra, Bjirkewei 10, 9287 LD Twijzelerheide
Welkom bij Aviornis !
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC