Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - oktober 2002

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden, sportvrienden -, en vriendinnen,
Het is al weer een tijdje geleden, maar gewoontegetrouw komt er in deze nieuwsbrief altijd het verslag van de bijeenkomst die is geweest. Over de bijeenkomst van 22 april hebt u nog niets kunnen lezen, vandaar nog even dit korte verslag.

Elke maand zijn we weer
nieuwsgierig naar naar al het
nieuws dat Sytse Buursma uit
zijn schier onuitputtelijke pen
laat vloeien. Deze opname is
tijdens de beurs in Appelscha
gemaakt, toen hij in vol
Aviornis-ornaat zijn
vrije nieuwsgaring even
liet bezinken.

Bijeenkomst 19 april
De voorzitter, dhr. A. Bosma opent de avond en verwelkomt naast de gastspreker, dhr. S. Roebroek, ook twee aanwezige nieuwe leden. Hij vermeldt, dat de besprekingen tussen de regio’s Groningen/Drenthe en de onze zeer constructief zijn geweest en dat we voortaan samen verder zullen gaan en winst en verlies gelijk zullen verdelen. We zullen ook gezamenlijk de activiteiten verdelen. Zo is er een busreis gepland naar Geel in België en een busreis naar Walsrode in Duitsland. Voorzitter noemt het parkbezoek van april, wat als geslaagd mag worden beschouwd. We zullen het continueren in het najaar. Meld schade door vossen en andere predatoren bij de secretaris, zodat we als vereniging ons sterker kunnen maken t.o.v. de regelgeving en schade-uitkering. In de flora-en faunawet is nog niets geregeld omtrent uitkering van schade door bijv. vossen bij particulieren. Voorzitter deelt een aantal oudere exemplaren van ons landelijk tweemaandelijks blad uit aan de aanwezigen, met de vraag hiermee vrienden/bekenden of onbekenden te attenderen op onze vereniging. Daarmee zou het misschien wat gemakkelijker worden mensen over te halen lid te worden.

Hierna krijgt dhr. S. Roebroek de gelegenheid alles over de watervogelhobby te vertellen. Hij doet het ook heel uitgebreid. Alle aspecten van het houden van watervogels komen aan de orde, niet alleen de soorten, maar ook de huisvesting, voeding, waterhuishouding en daarnaast alle mogelijk manieren van het creëren van geschikte broedmogelijkheden en verdraagzaamheid van diverse soorten tot elkaar. Zijn betoog ging vergezeld van een groot scala aan prachtige dia’s. Dhr. Roebroek liet geen enkel aspect ongemoeid, toonde foto’s van grote parken en kleine tuintjes, nesten van en voor bakbroeders en bodembroeders, foto’s van baltsgedrag van diverse soorten alsmede de kleuren en vormen van eieren van allerhande soorten. Hij sprak over allerlei vormen van broeden, als natuurbroed, semi natuurbroed en broedmachines. We zagen weer mooie dia’s van diverse nesten met vogels en daarnaast de resultaten als de eieren door rovers waren bezocht Hij deed het met krachtige stem en doorspekt met humor. "Om succes te hebben bij het fokken van watervogels is het verstandig te beginnen met gezonde, raszuivere, teelbare, liefst onverwante dieren. Het meeste succes heb je, als je dieren gebruikt van twee verschillende seksen", zo zei hij. Tijdens zijn betoog werden er regelmatig vragen uit het publiek gesteld, waarop dhr. Roebroek veelal een passend antwoord op wist te geven. Na de lezing werd nog de gelegenheid gegeven voor een rondje: vraag en aanbod. Dat had niet zoveel resultaat. Bij de rondvraag waren geen vragen meer, zodat de voorzitter om 22:50 uur de bijeenkomst kon sluiten.

‘Open dag’ op zaterdag 19 oktober
Zo, nu maar eens even wat anders. Zoals dit voorjaar reeds besproken, zouden we terugkomen op de plannen omtrent de te houden "Open Dag". Welnu, we zijn er uit! Zaterdag 19 oktober wordt er een "Open Dag" georganiseerd door onze regio, voor iedere belangstellende van welke regio dan ook! Schrijf deze datum in uw agenda of op de kalender, desnoods een knoop in de zakdoek, maar onthoud het goed!! We kunnen terecht bij watervogelliefhebber J. Dijksma, Bospad 2 te Rotsterhaule en zonder te overdrijven, daar kijk je je ogen uit!!
De start van deze dag is om 09. 30 uur en na dat we er uitgebreid hebben rondgekeken en u hebt koffie gehad, gaan we met z’n allen richting omgeving Joure. Daar gaan we bij S. Knol, Meenscharweg 17, onze ogen de kost geven. Bij de fam. Knol ziet het er weer anders uit, daar is een zeer groot deel van de tuin voorzien van een degelijke geconstrueerde vliegkooi We denken, dat u zo rond 12. 30 uur, opgetogen over al dat moois, weer huiswaarts kunt keren.
Nu zult u wellicht denken, ( ik heb dat al eens eerder vermeld), wat is het nut van een "Open dag"? Welnu, je komt eens bij mensen, waar je anders niet zo gauw komt, je komt tegelijkertijd collega-fokkers/liefhebbers tegen, waarmee je van gedachten kunt wisselen en je ziet en hoort dingen, waar je zelf niet zo gauw aan gedacht had. Bovendien gaat een ander weer net even anders met deze hobby om. Laten we eerlijk zijn, ieder denkt dat ie het het beste doet, maar als je bij een ander komt, zie je dat een ander het toch weer net een ietsje anders doet! Hoe u bij de fam. Dijksma moet komen leest u in de routebeschrijving , aan het einde dezer tekst. Als u komt en daar ga ik van uit, let dan eens bijzonder goed op, wat er bij deze mensen vóóraf allemaal aan werk verzet moet zijn, om het zo te krijgen zoals het er nu uit ziet.

Routebeschrijving "Open Dag" naar J. Dijksma, Bospad 2, Rotsterhaule, tel. (0513) 55 19 56
U moet zorgen op de A32 te komen, dat is de autosnelweg Leeuwarden/Meppel en omgekeerd. Neem afslag 11 richting Heerenveen. Onder aan de afslag rechts(vanaf Wolvega is dat links) richting H’veen/Abe Lenstra stadion. Bij de rotonde, die dan komt, gaat u rechtdoor richting Rottum. U komt over het spoor, dan bij stoplichten rechtdoor, nog steeds richting Rottum. Bij de volgende rotonde rechtdoor, 6 kilometer rechtdoor. U komt in dit stuk over een brug, u rijdt door Rottum en u passeert een mooie oude molen aan uw rechterhand. Na de molen neemt u de 2e afslag rechts, de Lange Dyk, welke overgaat in de Kampweg.
Pak dan de 3e afslag rechts, de doodlopende Wolvedyk op. Na 2, 2 kilometer eindigt deze weg in een T-splitsing. Dit is een ruiterpad, maar wel verhard en ga hier rechts af het Bospad op. Na zo’n 300 meter woont de fam Dijksma aan de linkerkant. Let goed op waar u mag of moet parkeren, want er moeten er nog meer bij! Van harte welkom op 19 oktober, we zien elkaar dan daar!

Bijeenkomst 12 september
Op donderdag 12 september was er weer een bijeenkomst van onze regio. Er was een redelijk goede opkomst. Zo’n 10% van onze leden had zich naar Beetsterzwaag begeven, om de zeer interessante lezing van dhr. Breman uit Giethoorn te volgen. Vooraf de mededelingen van de voorzitter. Hij sprak over de goede samenwerking, die nu met Groningen/Drente tot stand is gekomen, waarvan we allemaal de vruchten zullen kunnen gaan plukken. Meer samenwerken betekent ook, dat we meer fysiek met elkaar moeten gaan samenwerken, dus ook helpen met opbouwen en afbreken van dingen als kooien en stands op zowel de ruilbeurs als op bijv. de Noordshow. Voorzitter noemt het boekje over de wetgeving, dat voortaan bij elke vergadering tot de standaarduitrusting van de secretaris zal gaan behoren. De problematiek omtrent de nieuwe wetgeving betreffende het ringen wordt besproken, evenals het afscheid van ons bestuurslid A. Boorsma, die al vanaf de oprichting deel uitmaakte van regio Fryslân. Voorzitter memoreerde dat dit scheidend bestuurslid niet zelf meer naar de vergadering kan komen, maar vertelde, dat we t. z. t op zeer gepaste wijze van één van de trouwste leden van het eerste uur, afscheid van zijn bestuurlijke loopbaan zullen nemen. Daar zult u later wel het e. e. a. over kunnen lezen. De voorzitter vraagt nog of het uitdelen van oude exemplaren van ons tweemaandelijkse blad nieuwe leden heeft opgeleverd en deelt meteen weer nieuwe uit met de opdracht, geïnteresseerde mensen hiermee over de streep te trekken om lid van Aviornis te worden.
Daarna geeft de voorzitter het woord aan dhr. Breman uit Giethoorn. Dhr. Breman begint te vertellen, dat hij al zo’n 28 jaar watervogels houdt en ook geruime tijd keurmeester is geweest van deze dieren. Hij heeft dhr. Zomers meegenomen, die de dia’s zal presenteren. Samen hebben zij al geruime tijd het plan, ooit eens een watervogelboek te maken, maar dat is nog niet zover. Dhr. Zomers heeft voor dit doel al meer dan 5000 foto’s gemaakt, op velerlei plaatsen over de gehele wereld, waaronder bijv. de Falkland Eilanden. Daar heeft hij prachtige foto’s gemaakt van de verschillende soorten stoombooteenden. Maar ook in parken in Engeland en bij diverse particulieren werden werkelijk schitterende foto’s van watervogels gemaakt. Alle, bijna alle, watervogelsoorten passeerden de revue. Je kon merken dat dhr. Breman er veel verstand van had, want bij diverse soorten wist hij belangrijke wetenswaardigheden te vertellen. Zo waarschuwde hij bijvoorbeeld regelmatig, dat er te weinig op gelet werd bij het samenstellen van een fokpaar. Veel te vaak werden er soorten met een ondersoort gekruist, waardoor de originele eigenschappen van de oorspronkelijke soort op den duur dreigt te verdwijnen.
Over de mogelijkheden van natuurbroed bij ganzen en zwanen werd uitgebreid stilgestaan, evenals het onderscheid van de twee soorten knobbelzwaan. Vaak worden de dieren met vleeskleurige poten samen gehouden met donkergrijze poten. De dan ontstane dieren zijn natuurlijk wel knobbelzwanen, maar de oorspronkelijke soorten gaan zo op den duur wel verloren. Dhr. Breman waarschuwde voor de vaak wat grotere agressiviteit van zwanen en ganzen t.o.v. de mens en de medebewoners van het perk. Uitermate luidruchtig en agressief zijn de "Wooperswans", de wilde zwaan , (Cygnus cygnus).
Dhr. Breman vertelde, dat een vos, die eenmaal het perk van een stel van deze zwanen zou hebben bereikt, er niet levend vandaan zou komen! Wat vertelde hij nog meer. Voor ganzen is een uitgebreide grasmat van levensbelang en aan de snavellengte is te zien, hoe lang dat gras dan mag zijn. Korte snavel -kort gras, dieren met een lange snavel prefereren gras, dat wat langer kan zijn. Houdt ganzen altijd op dezelfde plaats, begin er niet mee te verhuizen. Ganzen zij heel trouw aan de eenmaal uitgezochte broedplaats. De gastspreker van deze avond looft een prijs uit van € 450, - voor diegene, die hem een kruising kan tonen tussen een Mandarijneend en een Carolinaeend. Kruisingen tussen deze soorten is volgens hem ten ene male onmogelijk, vandaar die hoge inzet. Dus mensen, aan de slag, sneller is het niet te verdienen! Een dia van Afrik. Black Duck ontlokt dhr. Breman het advies aan liefhebbers, die deze soort in hun bezit hebben, er vooral zuinig op te zijn, omdat deze soort dreigt uit te sterven. Bij de Phillipijnse eend zegt hij hetzelfde.
Over het opfokken van stressgevoelige ruddyducks en zee-eenden, die moeilijk aan de gang zijn te krijgen had dhr, Breman nog wat tips: zet de jong, nog natte dieren zo snel mogelijk onder een warmtebron, lamp, maar plaat is nog beter. Deze soorten zijn zeer snel gehecht aan hun omgeving en regelmatige verhuizing werkt averechts. Plaats geen 2 bakjes in hun ruimte, 1 met voer en 1 met water, want dan gaan ze slechts drinken. Doe voer in het waterbakje en laat dat zo. Spreker noemde ook de minder prettige eigenschappen van de buffelkopjes en de Barrow brilduikers, die vaak onderwater-aanvallen doen op medebewoners van hun territorium. Al met al een leerzame uiteenzetting en door de fraaie dia’s, voor iedere bezoeker van deze avond, een plezier om mee te maken.

Onze voorzitter bedankt de beide heren voor hun fijne bijdrage en noemt de "open dag"op 19 oktober. Verder gaat het dan met de rubriek "vraag en aanbod", maar zo vlak voor de ruilbeurs wil dat niet vlotten. Vervolgens wordt het agendapunt "zoeken naar nieuwe vergaderlocatie" behandeld. Er komen een paar tips uit de zaal, welke we zullen bewaren.
Mochten er onder u, als lezer van deze Nieuwsbrief, mensen zijn, die mee willen denken en tips hebben voor een geschikte locatie(voor niet al te duur), laat het ons weten.
Misschien is er bij u in de buurt wel een geschikt vergaderzaaltje, waar wij in het winterseizoen onze gezellige bijeenkomsten kunnen houden. Denk eens mee, het is ook in uw eigen belang!
Om 22. 35 uur sluit voorzitter A. Bosma de bijeenkomst.

Dan was er nog de ruilbeurs in Appelscha. Bezocht door veel mensen, van heinde en ver, waaronder weer veel bekende gezichten. Ik zeg dat geloof ik elk jaar, maar het is natuurlijk ook het fijne van zo’n gebeuren, dat je elkaar allemaal weer eens ontmoet en even bij kunt praten. Het aantal ingebrachte dieren was wat minder dan vorig jaar, maar er was wel weer van alles wat. We zullen ons, als regiobesturen maar eens moeten beraden, hoe we kunnen voorkomen, dat we langzaam afglijden naar nog minder inbreng. Uiteindelijk gaat het toch om de beurs en de dieren en niet alleen om de praatshow.

Tot slot: denk bij uw zoektocht naar wat nieuws eens aan onze adverteerders! Mede dank zij hun inbreng kan deze Nieuwsbrief blijven voortbestaan.

Nieuw lid
E. v. d. Heide, de Draai 68, 8621 CZ, Heeg
Welkom bij regio Fryslân!

De volgende bijeenkomst is op donderdag 14 november bij CAFÉ-RESTAURANT, VOGELPARK-RONDVAARTEN, M.P. Wink - Beetsterzwaag.
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.
 

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC