Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - september 2002

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden, sportvrienden -, en vriendinnen,
Het is intussen september geworden. In de laatste Nieuwsbrief heb ik u nog succes gewenst met het behalen van goede fokresultaten. Hopelijk is dat ook gelukt. Nu zijn we al weer een aantal maanden verder en is het broed/fokseizoen bijna weer voorbij. U zult nu vast wel plannen aan het maken zijn hoe verder met de jonge dieren, die u in de tussenliggende maanden hebt groot gekregen.
U weet net zo goed als ik, dat daar verschillende mogelijkheden voor zijn:
U kunt ze verkopen aan andere liefhebbers, ruilen of verkopen via de gratis advertenties in de Nieuwsbrief of ruilen met andere leden van Aviornis, zowel rechtstreeks of via de ruilbeurs in Appelscha. Mocht dat allemaal niet zo goed slagen, dan is er altijd nog de mogelijkheid, uw dieren te ruilen of te verkopen bij de mensen die zich bezig houden met zowel de inkoop als wel de verkoop van de diersoorten welke wij houden en fokken. Hun adressen staan in de Nieuwsbrief vermeld! Zelf heb ik dit seizoen zowel pech als geluk gehad. Een overijverige Bahamapijlstaart man heeft het voor elkaar gekregen , zo veel onrust te veroorzaken, door constant diverse andere eenden te verdrijven, dat een Baikaltaling vrouw en een sikkeleend vrouw (van 12 jaar oud) er door het leven hebben moet laten. In de afgelopen jaren was deze Bahamaman in het broed seizoen weliswaar duidelijk aanwezig, maar nu hij dit seizoen een nieuw vrouwtje had gekregen, die meteen tot broeden over ging, (overigens zonder resultaat) werd dit woerdje geweldig gewelddadig. Hij en zij zijn uit de collectie verbannen en komen voorlopig nooit meer terug! Van een paartje Braziliaanse talingen kreeg ik voor het eerst van mijn leven een aantal jongen. Leuk om mee te maken. Nou hoor ik u denken, die Braziltaling mannetjes zijn anders ook geen braverikken! Dat klopt, dit mooie eendje met zijn felrode pootjes, rode snaveltje en schitterende vleugelspiegel, is best een onruststoker en is eigenlijk constant bezig met uitdagen en wegjagen. Maar in mijn bescheiden gemengde collectie zijn er genoeg exemplaren, die voldoende tegengas bieden. Het is dan ook heel boeiend om te zien, hoe zijn uitdagend gedrag t.o.v. bijv. de fluiteenden wordt beantwoord. Als 1 fluiteend het al niet alleen aandurft om hem te verjagen, komt de gehele groep te hulp en daar deze soorten allen fluitende geluiden maken i.p.v te kwaken, kunt u zich voorstellen dat het dan een gefluit van jewelste is. Het blijft altijd bij deze schermutselingen, slachtoffers vallen er niet.
Wat is er nou zo boeiend aan het opfokken van watervogels? Ik ervaar dat het mooist als de al wat grotere jonge dieren naar buiten kunnen en dan voor het eerst van hun leven in aanraking komen met voldoende diep water, waarin ze ook echt kunnen zwemmen en duiken. Dat is een sensatie! In de loop van de volgende dagen worden ze ook steeds minder schuw. Als ze dan weer wat later bij de collectie worden gelaten, omdat ze plaats moeten maken voor de volgende groep, wordt het helemaal feest! Wat een ruimte, wat een water, wat een vrijheid! Ik kan er soms tijden naar kijken en er van genieten, steeds denkend:" daar doe je het nou allemaal voor!" Dat ze dan later weg zult moeten doen, omdat je beslist niet alles kunt houden, is dan van later zorg, voorlopig blijft het boeien om deze jonge vogels op te zien groeien!

Dan even wat anders.
Eind juni zijn we op bezoek geweest bij Leidy en Bertus van der Most in Coevorden. Dit in het kader van een reünie van deelnemers aan onze excursie naar Engeland in 2000. Het was uitermate gezellig. Een verslag daarvan vindt u elders in deze Nieuwsbrief.

Het komende winterseizoen
Wat gaan we nog allemaal doen in het komende winterseizoen 2002/2003. Op zaterdag 14 september is de grote beurs van sier- en watervogels in dierenpark "de Kameleon" te Appelscha. Het park ligt aan de Westeres 42. De beurs begint om 08.00 uur en is zo rond 13.00 uur is het weer voorbij. Dan volgt nu een tip: Kom daar nou eens allemaal naar toe. U komt daar niet alleen veel dieren tegen, maar ook veel leden/liefhebbers. Het is overdekt, binnen en toch buiten en de sfeer is altijd heel geweldig!

Dan de bijeenkomsten.
Let nu even op met z’n allen!!
De regiobijeenkomsten zijn dit seizoen niet meer op de maandagavond, maar op de donderdagavond. De eerste regiobijeenkomst van onze regio is op donderdag 12 september, de volgende op 14 november. Dan is er een bijeenkomst op 16 januari 2003 (jaarvergadering) en de laatste op 20 maart 2003. U kunt nu alvast deze data in uw agenda’s bij schrijven. De regiobijeenkomsten van het seizoen 2002/2003 houden we nog bij de fam. Wink, restaurant Boschlust, Beetsterweg 1 te Beetsterzwaag. Dit is echter wel het laatste seizoen dat we met elkaar daar terecht kunnen, want de fam. Wink zet er een punt achter, het restaurant wordt volgend jaar gesloten! Wij zullen als bestuur nu dus moeten zoeken naar een andere vergaderlocatie voor het volgende seizoen(2003/2004). Het is nog niet zo ver maar we zullen u er t.z.t over berichten. Nogmaals, wat is er te doen in het komende seizoen?

12 september en 14 november 2002; 16 januari en 20 maart 2003, bijeenkomsten in Beetsterzwaag.
14 september ruilbeurs in Appelscha
Oktober: Open dag (parkbezoek of zo u wilt "hokbezoek") Let op de aankondiging hiervan in de Nieuwsbrief!
Zaterdag 2 november , busreis naar tentoonstelling in Geel (België)
In april 2003 weer een open dag in onze regio.
Voor mei 2003 wordt door ons een busreis naar het vogelpark Walsrode in Duitsland georganiseerd.

Voor de eerste bijeenkomst, op donderdag12 september hebben we dhr. R.J.Breman uit Giethoorn bereid gevonden, ons alles over zijn watervogelhobby te komen vertellen en te laten zien. Hij is al jaren met deze dieren in de weer en zal ons ongetwijfeld laten horen wat je wel en wat je niet moet doen als je watervogels wilt houden en fokken.

U wordt dan ook allen weer van harte uitgenodigd om aan deze avond deel te nemen. Neem familie,vrienden, buren en/of kennissen mee en probeer te carpoolen, het maakt niet uit, als u maar in grote getale komt, want het is voor dhr. Breman natuurlijk absoluut niet leuk om voor een zaaltje met maar een tiental bezoekers te moeten spreken!!

Restaurant Boschlust, Beetsterweg 1 te Beetsterzwaag, aanvang 20.00 uur!

Tot slot: in de afgelopen maanden zij er 2 nieuw leden bij gekomen.
P. Talman, De Hoge 8, 9202 VM Drachten
P. Dijkstra, Posthuisweg 2, 8435WH Donkerbroek
Beide leden van harte welkom bij Aviornis regio Fryslân!!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC