Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - mei 2002

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
Het is weer een tijdje geleden , want op het moment dat u dit leest is het al weer mei, maar op 23 maart werd de algemene ledenvergadering gehouden in Earnewâld. Ongetwijfeld zult u over de inhoud en de gemaakte afspraken meer kunnen lezen in ons landelijk blad. Had u er al meer over willen weten, dan was het verstandig geweest om zelf naar de lokatie "It Wiid" af te reizen, want de afstand was voor de leden van onze regio nu geen excuus meer om niet te komen. Maar de meest trouwe leden waren er allemaal wel en dat is voor ons, als organiserend bestuur, natuurlijk fijn om te zien. Al met al hadden zo’n 70-80 (bestuurs)leden de reis ondernomen en konden, mede dank zij de routebeschrijving en de richtingsbordjes (waarvoor onze dank, ze waren zeer duidelijk!) de vergaderlocatie op tijd bereiken. Het was een prachtige dag met een strak blauwe hemel en een stralende voorjaarszon en dat maakt het meteen allemaal een stuk vriendelijker na die lange grijsgrauwe wintermaanden. In en om de vergaderzaal hadden de heer en mevrouw Bartling ter verfraaiing een groot aantal (water)vogelschilderijen opgehangen. Ik had er destijds al een paar gezien, maar dat er nog zo vele fraaie in depot waren, hebben wij niet geweten. Zeer bijzonder, zeer fraai en bedankt voor de expositie!
Na de vergadering volgde de lunch in de mooie, voor ons gereserveerde binnenplaats van het centrum. Het geheel was fraai aangekleed met diverse, voor Fryslân zo kenmerkende attributen, waaronder een volledig opgetuigde schouw. Goede lunch en een gezellige sfeer. Geheel op tijd arriveerde de door ons geplande rondvaartboot voor een tocht van twee uur door de indrukwekkende omgeving. Iedereen, op de voorzitter van de regio Zwolle na,(watervrees?) ging aan boord, gewapend met verrekijker en/of fototoestel.
Zoals gezegd, het was stralend, helder weer, een uitgelezen dag om in de verte te speuren naar wat dat nou wel voor een vogel zou zijn! Soms waren ze niet eens zo ver weg en kon je van dicht bij vele steltlopers aanschouwen. De speciaal door ons gevraagde kapitein, iemand met een goede kennis van omgeving en historie en veel verstand van de vogelwereld in de Âlde Feanen, bracht ons langs de mooiste plekjes met schitterende vergezichten en vele vogelsoorten. Waar hij ons in het bijzonder op attent maakte waren de aalscholvers. Deze vogels hebben in deze omgeving in de loop der jaren een flinke kolonie opgebouwd en een aantal vogels heeft ontdekt, dat vooral de grotere vaartuigen (meer diepgang) voedsel oplevert. Door vóór aan de bak-,en stuurboordzijde van de schepen in het water te landen, onder te duiken en naar de achterzijde te zwemmen, waar de schroef het water flink in beroering brengt, hebben de aalscholvers een goede kans , de even in verwarring gebrachte visjes te bemachtigen. Deze manoeuvres werden keer op keer herhaald en waren prachtig om te zien. Voor ons als toeschouwers de kans een aalscholver van wel heel dichtbij te kunnen zien.
Volgens de kapitein werd het aantal vogels, dat op deze manier hun voedselvoordeel van de scheepvaart gebruikte, elk jaar groter. Maar genoeg over deze dag, voor ons als bestuur zeer geslaagd, wij hopen dat de andere vergaderbezoekers er net zo over gedacht zullen hebben!.

Wat is er nog meer. Even terugkomend op de regels die ik schreef over de faunavervalsing in het vorige nummer. Onder u zullen er vast wel een aantal zijn, die denken, ach, het zal zo’n vaart wel niet lopen. Ik had de tekst nog maar koud teruggelezen in het aprilnummer, toen er een artikel in de krant verscheen over de overlast van halsbandparkieten in een park in Amsterdam. Er schijnen daar zo’n 100-tal te leven, die door het publiek vrolijk worden gevoederd, maar die het de spechten en eekhoorns intussen welhaast onmogelijk maken nestgelegenheden in boomholtes te gebruiken. Op die manier komt de oorspronkelijke populatie bosbewoners natuurlijk wel in gevaar. Zoals ik toen ook al schreef, een op het eerste gezicht misschien ongevaarlijke situatie kan op langere termijn wel eens heel gevaarlijk uitpakken voor de inheemse diersoorten. 
Onze "dierenvrienden", die het nodig vinden om bijvoorbeeld nertsen hun "natuurlijke" vrijheid terug te geven, hebben niet in de gaten, welke kostbare gevolgen dat voor de natuur en de particuliere liefhebber teweeg brengt! (zie artikel in het aprilnummer!)

Ander onderwerp: de financiële situatie van onze regio en de rol van de nieuwsbrief in dit geheel. Terwijl u deze nieuwsbrief leest, moet u zich realiseren, dat dit de laatste nieuwsbrief is! Flauw grapje, we gaan er gewoon mee door, maar eerst volgt er een vakantiestop. In augustus zijn we er gewoon weer. In een op 10 april gehouden overleg tussen de regio’s Fryslân en Groningen/Drenthe is besloten, alles op alles te zetten, om via intensieve samenwerking tussen de beide regio’s, de financiën onder controle te krijgen en te houden. Er is een "nieuwsbriefcommissie" in het leven geroepen, bestaande uit twee redacteuren, twee toegevoegde redacteuren, die nieuws van het landelijk overleg zullen verzorgen, en er wordt een aparte penningmeester benoemd, die uiterst zorgvuldig de financiën rondom onze nieuwsbrief zal gaan beheren. Door goede, strakke samenwerking op het gebied van organisatie van activiteiten, waarvan de onkosten , maar ook de opbrengsten gedeeld zullen worden, zullen we er als regio’s sterker voor komen te staan. Dat is ons streven, daar gaan we mee aan het werk.

Wij, als gezamenlijke besturen vonden, dat we u de informatie en de toegevoegde waarde van de gratis nieuwsbrief niet mogen laten missen. Door het maandelijkse karakter bent u eerder geďnformeerd en het gratis kunnen plaatsen van uw advertentie, eens per maand, is natuurlijk ook de moeite waard. Er is wel afgesproken, dat de leden buiten onze regio’s, die nu al tijden ook deze vorm van communicatie gratis in de bus krijgen, er in het vervolg voor moeten zullen gaan betalen. Nog een laatste opmerking over dit geheel: wij, als besturen van de twee noordelijke regio’s hebben ons nu ingezet om e.e.a. te continueren, mogen wij dan van u als leden verwachten eens wat terug te doen en te verschijnen op de activiteiten, die we voor u organiseren? We doen het allemaal geheel belangeloos en met volledige inzet, het kan en mag toch niet zo zijn, dat het u allemaal onverschillig laat en denkt: "ach , het zal wel, ze doen maar, ik heb andere prioriteiten". Daarvoor bent u geen lid van een vereniging! Het kan natuurlijk altijd wel eens zo zijn , dat u op een bepaald moment geen tijd heeft, geen vervoer, een verjaardag , een andere bijeenkomst, geen interesse in een bepaald onderwerp of wat dan ook. Maar al onze activiteiten worden ver van te voren via dit schrijven aan u bekend gemaakt, dus u kunt er, als u werkelijk wilt, rekening mee houden. Indien u nu werkelijk totaal niet geďnteresseerd bent in alles wat wij als besturen voor u ondernemen en verder nog uitspoken, is het misschien verstandiger, deze nieuwsbrief op te zeggen, gewoonweg te kennen geven de ontvangst van deze nieuwsbrief niet meer op prijs te stellen. Wij vinden dat dan wel sneu, maar niet erg, want dat zou ons wat onkosten kunnen besparen, zo simpel is dat! Maar genoeg gezeurd, uw inbreng op het gebied van welke onderwerpen u aan de orde wilt laten komen op de bijeenkomsten, waar u wat over wilt weten, waar uw belangstelling naar uitgaat, wordt nog steeds op prijs gesteld, laat het ons weten, mijn adres staat boven dit artikel!!

Ander onderwerp: zoals ik dat noem: de "open dag", in Aviornistermen het "hokbezoek". Wij, als regio Fryslân, waren dat zoals eerder geschreven, al lang van plan, maar zijn dan nu mee van start gegaan op 13 april. Bij mij, omdat dat organisatorisch even wat gemakkelijker te doen was, en bij de fam. Ludema in Jorwert,( met die reusachtige vliegkooi). Het kan best zijn dat u denkt, waar is dat nou weer voor nodig, zo’n dag. Als ik eerst eens contact opneem met iemand of ik mag komen kijken, omdat ik bepaalde vragen heb, is dat toch mogelijk? Dat is vast waar, maar het karakter van een open dag is anders, u wordt allemaal verwacht, u komt eens ergens anders en u komt vele collega-liefhebbers tegen, waarmee u onderling ook weer mee van gedachten kunt wisselen, plus!! het geheel in een volkomen ongedwongen, gezellige, ontspannen(niet voor de gastheer)(weer flauw grapje) sfeer! Het aantal bezoekers op 13 april bedroeg 16 leden, waarvan de heer en mevrouw Bos uit Veendam, regio Groningen/Drente, het verst hadden moeten rijden. Lof!! Het was droog, maar de noordenwind maakte het allemaal wat kil, zodat de bezoekers maar wat graag naar binnen wilden om aan de koffie te gaan. Beste mensen, als u zich ooit opgeeft om gastheer/gastvrouw te willen zijn op zo’n dag, laat u zich er dan niet van weerhouden bij de gedachte, o gut, nou moeten al die mensen ook nog naar binnen en daarvoor is het bij ons niet geschikt. Bij andere weersomstandigheden kan dat ook in de schuur, het terras of dergelijke. Laat (tuin)stoelen aanrukken, voor de agrariërs onder u desnoods strobalen, het maakt niet uit, het gaat niet om het mooie, maar om het gemak en de gezelligheid. Concluderend, resumerend: zeer geslaagd en moet gecontinueerd worden!, maar dat zijn we zeer zeker van plan. Voor diegenen die zich al als gastheer/vrouw hebben opgegeven, hoedt u, huiver, want het wordt gezellig als we er eenmaal zijn. Dit najaar worden een aantal van u benaderd, meer opgaven worden dankbaar aanvaard.

Over de resultaten van de bestuursvergadering op 15 april, de bijeenkomst op 22 april, waar dhr. S. Roebroek over het kweken en opfokken van watervogels heeft verteld hoop ik in het eerstvolgende nummer (augustus) meer te vertellen. Het verslag van het bezoek aan Peter Kooy vindt u elders op deze website.

Probeer nu alvast te onthouden, dat de regiobijeenkomsten in het seizoen 2002/2003 niet meer op de maandagavond zullen zijn, maar op donderdagavond. DONDERDAGAVOND dus!!

Bijna gewoontegetrouw schrijf ik in de laatste nieuwsbrief van het seizoen blijkbaar iets over de onbegrijpelijke acties van de oversekste woerden van de wilde eenden. Ons lid S. Knol uit Joure maakte me er laatst op attent, dat hij dacht dat er nog wel eens een goede reden zou kunnen zijn, waarom dit gebeurt. Volgens hem hebben de vrouwtjes van de wilde eenden er alle reden toe om herkenbaar broeds te zijn. Het is immers allemaal heel gevaarlijk wat ze ondernemen. Een nest eieren en dus hun nageslacht is heel erg kwetsbaar en kan al dan niet goed verstopt, toch zo maar in een mum van tijd zijn verdwenen door welke predator dan ook. Door dan in ieder geval maar weer opnieuw bevrucht te zijn, bestaat voor haar de mogelijkheid, opnieuw voor een nageslacht te kunnen zorgen, aldus S.Knol. Zo zie je maar, er zijn nog wel mensen die actief meedenken en doen!!

Nieuwe leden:
P.Bosch, Postmawei 3, 9144 CZ Hantamahuizen, tel. (0519) 571715
Mevr. S. de Jonge, Peinderwei 41, 9219 VX De Tike, tel. (0512) 371760
Welkom bij Aviornis Regio Fryslân!

Rest mij nog u allen een heel goed fokseizoen toe te wensen. Hopelijk blijft het lang verwachte succes nu eindelijk eens niet uit en kunt u uw diepgekoesterde wens waarheid zien worden. Bedenk daarbij, dat voordat u alle geheimen van de door u in gevangenschap gehouden dieren allemaal hebt begrepen wel 200 jaar mag worden. Aan de andere kant, succes komt soms zomaar onverwacht vanzelf !!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, secretaris.
 

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC