Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - april 2002

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
Op 4 maart ’02 heeft onze regio weer een bijeenkomst gehad. De opkomst was redelijk. 21 Leden hadden de moeite genomen om naar de zaal in restaurant Boschlust te komen. Wegens afwezigheid van zowel de voorzitter en de vice-voorzitter moest ik zelf de vergadering maar openen en sluiten. Voordat dierenarts H.Arts, die we voor deze avond hadden uitgenodigd, ons iets ging vertellen over ziektes en preventie, waren er nog een aantal mededelingen. Het financiële plaatje van onze regio gaat er een beetje beter uit zien, omdat het hoofdbestuur positief gereageerd heeft op een brief van ons. De regio’s krijgen wat meer geld toebedeeld. Wat niet weg neemt, dat we als bestuur alles op alles moeten zetten om kijken hoe we de zaken anders kunnen gaan aanpakken. We hebben tijdens het overleg van het landelijk bestuur kontakten gehad met bestuursleden van andere regio’s en hebben ook kunnen zien hoe andere regio’s er voor staan.

Vooral deze Nieuwsbrief (waarin u nu zit te lezen) is een belangrijke kostenpost. Nu regio Zwolle hieraan niet meer deelneemt, wordt het financieel wel weer iets ruimer(minder drukkosten), maar we zullen toch constant moeten bekijken hoe we de totale financiële situatie op orde kunnen krijgen. We gaan er mee aan de slag!

Tijdens het overleg van het landelijk bestuur worden er ook met regelmaat speciale thema’s behandeld. In een eerder overleg is er gesproken over "faunavervalsing". Hierover wordt in het landelijk blad binnenkort een stuk gepubliceerd. Faunavervalsing=dieren die we in de natuur tegen komen, maar die hier eigenlijk helemaal niet thuis horen. Het gaat dan meestal om soorten, waarvan ooit enkele exemplaren zijn ontsnapt uit particuliere verzamelingen, die zich in de vrije natuur weten te handhaven en dan langzamerhand een eigen populatie gaan vormen. Dat zou allemaal niet zo erg zijn, ware het niet dat er soms negatieve effecten in de Nederlandse natuur ontstaan. Denk daarbij bijvoorbeeld maar eens aan de nijlgans en zijn reputatie, de muskusrat, de beverrat, de grijze eekhoorn, de verwilderde nerts enz. Het per ongeluk loslaten van Aviornisdieren (omdat ze toch niks opbrengen) lijkt misschien op korte termijn een mooie oplossing, de effecten op langere termijn zouden wel eens desastreus kunnen zijn(nijlgans!). In een volgend overleg van het landelijk bestuur komt de problematiek van de vossenschade aan de orde en vooral hoe Aviornis Nederland zich hiertegen te weer kan stellen. Het blijkt, dat na het in werking treden van de Flora en Faunawet per 1 april 2002, op het gebied van schadevergoeding bij particulieren er in die wet nog niets is geregeld. Aviornis Nederland gaat zich hierover beraden en mocht er al schade zijn geleden of mocht dat in de toekomst gaan gebeuren, meldt dat dan voorlopig bij de secretaris van de regio. Het ligt in de bedoeling om daar in de toekomst een vast meldpunt voor te maken, om voortaan sterker te kunnen staan.

Dhr. H. Arts begint zijn betoog met te vermelden, dat hij en een aantal collega’s gespecialiseerd zijn in het vaststellen, genezen en preventie van ziektes bij vogels. Ook doen ze gespecialiseerd onderzoek voor diervoederbedrijven, o.a. in Duitsland. De oorzaak van veel ziektes ligt volgens dhr. Arts in het feit, dat veel van onze hobbydieren hier oorspronkelijk niet voor komen. In het volièreklimaat zijn deze dieren dan overgeleverd aan een aantal verschillende ziektes als worminfecties, schimmelinfecties en diverse parasieten. Een goudfazant in Nepal, hoog in de bergen met schone lucht en veel licht, legt per dag wel 10 kilometer af. In de Nederlandse volière, een veel kleiner gebiedje, is door het vochtige, donkerder klimaat de kans op ziektes dus veel groter. Tegen schimmelinfecties is eigenlijk weinig te doen. Er bestaan middelen om de schimmelaanval te onderdrukken, maar het dier moet daarna uit zich zelf beter worden. Dieren dus goed in conditie houden, zodat ze een schimmelinfectie beter kunnen doorstaan en proberen een zo schoon mogelijk milieu te creëren waarin deze dieren moeten leven. Echter, schimmels en gisten komen overal in de natuur voor en vooral warme, vochtige periodes in ons klimaat zijn erg gevaarlijk. Dhr. Arts gaf een tip betreffende de conditie van de dieren voor het broedseizoen. Het geven van extra vitamine E is niet verkeerd, om in de dooier extra vit.E te hebben. Vitaminepreparaten zijn goed te verkrijgen bij dierenwinkels, ook de hier verkrijgbare preparaten voor duiven en eventueel voor runderen zijn goed. Let wel op de productiedatum, vitamine E is maar 3 maanden houdbaar!! Bij parasitaire infecties gaat het vooral om worminfecties, als luchtpijpwormen, spoelwormen en bijv. maag-darmwormen.
Middelen op basis van Flubenol zijn breedwerkend, d.w.z. dat het middel een groot aantal wormsoorten doodt . 60 gram werkende stof op 1000 kg. voer gedurende 7 dagen is afdoende om de wormen te bestrijden. Dhr.Arts adviseert elke 8 weken een wormkuur te geven.Het middel zou wellicht als bijwerking onbevruchte eieren opleveren, maar daarvan was volgens dhr.Arts uit onderzoek niets gebleken. Bij vogelziektes moet je zo alert mogelijk zijn om er op tijd bij te kunnen zijn, want ziektes verlopen bij vogels snel. Mest onderzoek laten doen bij gespecialiseerde dierenartsenpraktijken. Ook noemde dhr.Arts het gevaar van bijvoorbeeld botulisme in vijvers met ‘s zomers te weinig waterverversing of doorstroming. Op de vraag, of water met veel ijzer voor de watervogels een gevaar zou kunnen zijn, antwoordde dhr.Arts dat het ijzeroxide in het water net zo wordt uitgescheiden als het dier het opgenomen heeft. Voeropslag moet schoon en droog zijn, zakken niet tegen de wand bewaren. Dat alles om schimmels te voorkomen.
Aan de hand van dia’s kwamen de meest verschrikkelijke gevolgen van infecties voorbij, daarnaast waren er leuke plaatjes, zoals de foto’s van tinamoes met hun prachtig gekleurde eieren. Tinamoes zijn hoenderachtige grondvogels uit verschillende biotopen van o.a. Mexico tot Argentinië. De vogels zelf hebben vaak eenvoudige kleuren , maar hun eieren, met hun levendige, heldere kleuren, - blauw, groen en paars/roze- met de sterk glanzende buitenkant, behoren tot de mooiste uit de vogelwereld.
Al met al een leerzame avond voor de mensen die er waren, de niet-aanwezigen hebben wat gemist. Hierna volgde nog een rondje "vraag en aanbod", waarna rond 23.00 uur de avond kon worden besloten en dan zie je het weer gebeuren, er wordt weer heel gezellig nagepraat. En dat is maar goed ook, want daar zijn deze avonden eveneens voor bedoeld.

Enerzijds proberen we als bestuur informatie te verstrekken, aan de andere kant kunt u dan na afloop mooi even van gedachten wisselen met collega’s in dezelfde liefhebberij.
Hier volgt nog zo’n mogelijkheid. Al geruime tijd zijn wij van plan om van start te gaan met het zogenaamde "hokbezoek". (Persoonlijk vindt ik dit niet zo’n goed gekozen naam, alsof je bij elkaar de konijnenhokken komt bekijken, dan klinkt "parkbezoek"of "open dag" al een stuk beter). Echter, door allerhande oorzaken konden we het nog niet goed regelen en de tijd begint te dringen. We willen als bestuur de leden, die hun tuin voor zo’n bezoek willen open stellen, immers eerst persoonlijk benaderen en e.e.a. bespreken, alvorens u daar massaal op af kunt komen. Diegenen, die welwillend zijn geweest, uw namen zijn genoteerd en u wordt t.z.t. benaderd!
Nogmaals, de tijd begint te dringen en we willen er toch aan beginnen, daarom is er voor de watervogelliefhebbers op zaterdag 13 april bij mij in Raerd en B.Ludema in Jorwert een "Open Dag" (‘s morgens) aantekening maken in uw agenda!!
Het plan ziet er als volgt uit: vanaf 09.30 uur kunt u bij mij terecht , Snitserdyk 17 te Raerd. We zullen zorgen voor koffie, u kunt daarvandaan, na rondgekeken te hebben, in colonne naar B. Ludema in Jorwert, waar u o.a. een enorme vliegkooi kunt bewonderen.

Ja, dat klinkt wel leuk, maar hoe moet ik er komen, vraagt u zich natuurlijk af.
Welnu, hier volgt de
ROUTEBESCHRIJVING:
komende vanaf de richting Drachten,Leeuwarden of Heerenveen:
Volg de snelweg A 32 en neem de afslag Sneek . Volg deze weg (N 354) en neem de afslag Raerd (dit is links voor u) ga direct daarna weer rechts op de langs deze weg lopende parallelweg! en vervolg deze richting Sneek. U passeert vervolgens een hoogspanningstransformatorstation en daarna nog een vaste brug. Na ongeveer 400 meter het eerste huis links, vlak aan de weg!
Komende vanaf de richting Franeker of Sneek:
zorg dat u bij Dearsum op de parallelweg komt richting Leeuwarden. Volg deze weg ongeveer 2 km. totdat u bij twee huizen komt, die vlak aan deze parallelweg staan. U moet bij het laatste van die twee huizen zijn, NR.17

N.B. een ieder is natuurlijk welkom, van welke regio dan ook! We zien elkaar dan daar!!
U mag er best massaal op af komen, hoe meer zielen hoe meer er gepraat kan worden!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, secretaris.
 

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC