Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - maart 2002

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Zo nu en dan surf ik op het web, regelmatig op zoek naar wetenswaardigheden en plaatjes op het gebied van onze hobby. Ik sta er steeds weer versteld van hoeveel er te vinden is, wanneer je eenmaal op een zoekmachine een diersoort of een vogelsoort in typt. Zo vond ik laatst een site over allerhande tropische duiven van iemand in Spanje, die zijn grote balkon in een volière had veranderd en van alle daar in aanwezige vogelsoorten dia’s had gemaakt. Tijdens het bekijken van die opnames, hoor je de duifjes op de achtergrond koeren. Een heel leuke site voor de liefhebbers, met foto’s van duiven, vinken, zandhoenders en roulrouls. Verder diverse links naar o.a. nog meer tropische duiven en ook naar Aviornis Ibérica. Het adres http://www.aviary.es.vg., klik op de Engelse vlag.

Op 6 februari j.l. zijn we als besturen van de 3 noordelijke regio’s weer eens in vergadering bijeen geweest. Dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren. We bespreken dan de gang van zaken en de voortgang betreffende de activiteiten van en door onze regio’s. Ongetwijfeld hebt u er in de tekst van regio Zwolle wel al over gelezen, deze regio heeft gelukkig weer een bestuur, zodat het voortbestaan voorlopig is gewaarborgd. Helaas is dat voortbestaan niet voor de Nieuwsbrief in deze regio het geval, want regio Zwolle doet na het maartnummer niet meer mee met de uitgave van deze vorm van communicatie. De reden daarvoor, de nieuwsbrief eet een te groot deel van het budget op. Dat kennen we in de regio Fryslân ook. Maar wij hebben besloten alles op alles te zetten om het voortbestaan van deze brief voortgang te doen vinden. De Nieuwsbrief zal voortaan echter niet meer 10 keer, maar acht keer per jaar uitkomen. Ook het bestuur van regio Fryslân heeft zo nu en dan moeite om de financiële eindjes aan elkaar te knopen, maar daar zullen we telkens inventief mee moeten omgaan. Daarnaast kan het natuurlijk niet zo zijn, dat we steeds meer interen op het budget wat we te besteden hebben. Wij doen het minimaal mogelijke met de bijdrage van de landelijke organisatie, we mogen van het landelijke bestuur dan ook verwachten, dat die begrip heeft voor onze noden. In een brief aan Aviornis Nederland hebben wij van de drie noordelijke regio’s het een en ander verwoord en willen dat deze brief als agendapunt op de landelijke ledenvergadering zal worden behandeld. Wij zullen als bestuur van regio Fryslân steeds weer moeten proberen het voor u, als leden, aantrekkelijk te maken om lid van Aviornis regio Fryslân en daarmee tevens van Aviornis International te zijn en te blijven. Niet alleen vanwege het tweemaandelijkse blad en de mogelijkheid tot het bestellen van verenigingsringen met een eigen stamnummer, maar ook voor de uitwisseling van informatie en ervaringen.

Één van de doelstellingen van Aviornis is het uitwisselen van informatie, of zoals het in de statuten staat: "het ter beschikking stellen van geschikte structuren en diensten teneinde het voor de leden mogelijk wordt gemaakt de instandhoudingstaak met succes te kunnen vervullen". Daarvoor organiseren wij in het winterseizoen een aantal bijeenkomsten, waarvoor u wordt uitgenodigd en waar we proberen u te (laten) informeren over de vele facetten van onze hobby en tevens alles wat er daarnaast zoal gebeurt.
Dat kost het een en ander, maar daar krijgt u ook wat voor! Om u nu regelmatig op de hoogte te houden wanneer u wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst en wat u op de vorige bijeenkomst zoal heeft gemist, plus daarnaast de mogelijkheid van het plaatsen van een gratis advertentie,  maandelijks, is deze Nieuwsbrief uitgebracht. Dat kost ook het een en ander, maar daar krijgt u ook wat voor!

Zo, nu weer even wat anders. U hebt helaas niet massaal gereageerd op mijn oproep om informatie betreffende het houden van houtduiven. Om precies te zijn, geen enkele reactie. Dan zullen er ook wel geen liefhebbers zijn, die zo dom zijn als ik, om deze algemene soort in een "vliegkooi" te stoppen. Jammer, ik had graag wat informatie uitgewisseld.

Nu nog even heel wat anders: misschien hebt u wel eens gedacht, wat zou het prachtig zijn als ik een schilderij van mijn mooiste (water)vogels aan de muur zou hebben hangen. Hangend op de mooiste plaats, zodat ik er elk moment van de dag naar kan kijken. U weet wel, zo’n echt schilderij, geschilderd op doek en keurig van een lijst voorzien. Ik heb een paar watervogelschilderijen gezien, gemaakt door mevr. Bartling uit Oppenhuizen. Zij maakt deze schilderijen puur uit hobby, een foto van de dieren staat model voor het schilderij, de kleuren worden later zo natuurgetrouw mogelijk afgekeken van echte exemplaren en de entourage wordt geput uit eigen expressie. Belangstellig? Zoek eens contact met telefoonnummer: (0515) 55 94 96.

We hebben er weer een nieuw lid bij:
Dhr. Lex Zwamborn Voorstreek 86b te Leeuwarden, welkom bij Aviornis!

Dan nu de agenda voor de rest van het seizoen 2001/2002:
4 maart, bijeenkomst van onze regio in Beetsterzwaag.
23 maart, landelijke algemene ledenvergadering in Earnewâld, daar mag u natuurlijk ook allemaal naar toe, sterker nog, daar moeten alle Friese leden zijn! Het is nu wel heel dichtbij, de afstand kan nu geen bezwaar meer zijn en het is belangrijk!!
15 april, bestuursvergadering van deze regio.
22 april, laatste bijeenkomst van onze regio van dit seizoen, we hebben daarvoor Dhr. S. Roebroek uitgenodigd, die ons dan via een uitgebreide dialezing het fokken en opfokken van watervogels zal tonen. Misschien weet u dat nog wel uit het verleden dat dhr. Roebroek fantastische diaseries maakt en een uitermate boeiend verteller is met veel ervaring. Als u daar nou eens massaal op af zou komen, zou dat geweldig zijn.
27 april, de georganiseerde busreis naar P. Kooy, daarvoor zullen de desbetreffende leden opnieuw informatie ontvangen, omdat deze reis wederom is verschoven.
De bijeenkomsten op 4 maart en 22 april worden gehouden bij de fam. Wink, restaurant Boschlust, Beetsterweg 1, Beetsterzwaag en beginnen om 20.00 uur.
Daar zien we elkaar dan!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, secretaris.


<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC