Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - januari 2002

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste mensen,
Namens het bestuur van de regio Fryslân wens ik alle leden en hun dierbaren een heel gelukkig 2002 en véél succes met uw liefhebberij in dit nieuwe jaar!

Verslag van de bijeenkomst van maandag 19 november 2001:
Voorzitter A. Bosma opent de bijeenkomst om 08.15 uur met hamerslag en roept daarbij dat hij deze hamer van de vorige voorzitter niet voor niets heeft gekregen! Aanwezig zo’n achtentwintig leden!, jawel, we gaan vooruit! Bij de voorbereidingen van het starten van de videoband met beelden van diverse fazantensoorten gaat enige tijd wat mis, vandaar dat we wat later beginnen. De band bleek vast te zitten.

Mededelingen van de voorzitter:
Er is een presentielijst gemaakt, zal deze rond laten gaan en hij wil graag dat een ieder daar de naam, adres en de Aviornissoorten op vermeld, die men bezit. Het voordeel van deze lijsten(er komt voortaan elke keer een) is, dat we nu als bestuur kunnen zien waar de bezoekende leden vandaan komen en o.a. waar hun voorliefde naar uit gaat. Het gaat niet goed met ons bestuurslid A. Boorsma. Hij is erg ziek, is thuis, er wordt gedacht en gesproken over een longtransplantatie, maar dat heeft een heel lange wachttijd. Voorzitter spreekt de hoop uit, dat er snel een oplossing mag komen.
De landelijke algemene ledenvergadering van Aviornis Nederland zal plaats vinden op 23 maart 2002 en zal door de regio Fryslân worden georganiseerd. We zijn daar al druk mee bezig, we denken aan een vergadering ergens in een zaal in Earnewâld met daaraan gekoppeld een rondvaart door de Âlde Feanen. Het lijkt ons verstandig een aantal wegwijzers te maken, getiteld Aviornis. Er komt wel een routebeschrijving op papier, maar het vergemakkelijkt het zoeken naar de locatie. Wie van de leden zou dit willen doen? S. de Boer meldt zich voor het maken en W. Nijboer voor het schilderwerk.
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 14 januari 2002 (jaarvergadering van de regio) en de daaropvolgende op 4 maart 2002. We verwelkomen dan de dierenarts H.Arts, uit Staphorst, die ons wat gaat vertellen over de ziekten, die onze dieren bedreigen en hoe deze mogelijk te voorkomen zijn.
Dhr. P. v.d. Vlugt, Doese 11 te Drachtstercompagnie, al 20 jaar lid van onze regio, neemt per 31 december 2001 afscheid van onze regio, sterker nog, hij stopt met de liefhebberij en gaat verhuizen naar Drenthe. Dhr. v.d.Vlugt heeft gevraagd om nog iets ten afscheid te mogen zeggen. Voorzitter geeft hem daarvoor de gelegenheid. P. v.d. Vlugt bedankt de vereniging voor de prettige tijd die hij in deze club heeft meegemaakt en hoopt dat wij allen nog een heel goede tijd mogen beleven. De voorzitter wenst hem namens ons allen hetzelfde toe! Jammer dat hij er mee ophoudt, want de langjarige ervaring zullen we binnen de vereniging beslist missen!
Voorzitter wil, geheel volgens de agenda, de eventuele nieuw aanwezige leden verwelkomen. Dhr. Kootstra meldt zich als nieuw lid en is, zoals hij zegt, een eendenliefhebber.
De fazantenvideo wordt gestart. Het is een Duitse film, ook Duits gesproken en een aaneenschakeling van een kleine zestig fazantensoorten. Van elke soort zijn beelden te zien van ongeveer een minuut met daarbij commentaar van een wel heel erg lijzig sprekende Duitse meneer. Naam, Latijnse naam, land van herkomst en leefgebied, of ze veelgehouden worden en of ze gemakkelijk vermeerderen. Daarnaast vertelt hij soms nog iets over de winterhardheid. Voorzitter heeft vooraf afgesproken, na een tijdje even te stoppen, om het voorafgaande met elkaar te bespreken en van commentaar te kunnen voorzien. En dat gaat heel goed! Vooral dhr. P. v.d. Vlugt, al vele jaren fokker van allerlei fazantensoorten, weet menige vraag te beantwoorden; wat heeft die man een ervaring! Maar ook S. de Boer kan zo nu en dan het nodige vertellen, evenals dhr. L. Posthumus. En wat de een niet weet, weet dan een ander wel weer. Een korte stop halverwege geeft iedereen even adempauze en tijd om wat te drinken, om dan weer vlot de rest van al die mooi fazantenvogels verder te gaan bekijken. Baltsende tragopanen, wat een mooi gezicht! 
Na afloop,in de daaropvolgende pauze geeft de voorzitter de gelegenheid zijn/haar vraag of aanbod te doen in het daar naar genoemde: "rondje vraag en aanbod".
Bijna iedereen heeft wel iets te vragen of aan te bieden, maar het sluit deze keer niet op elkaar aan. We zullen deze rubriek in de volgende bijeenkomsten herhalen en misschien dat dan de vragen en aanbiedingen beter bij elkaar passen.
Daarna vraagt de voorzitter of er onder de toehoorders liefhebbers zijn, die hun terrein eens open zouden willen stellen voor een bezoek van andere liefhebbers uit de regio’s. Ikzelf had net de zaterdag ervoor
een bezoek gebracht aan de regio Groningen/Drenthe en mocht daarover wat vertellen. Er waren meteen een aantal enthousiaste leden, die er wel gehoor aan gaven. We hebben deze namen genoteerd, we komen er zeker op terug en een ieder wordt van te voren benaderd en e.e.a. uitvoerig doorgesproken. Er wordt hierna nog een korte film vertoond met daarin veel watervogels en wintergasten, dit was een documentaire van Natuurmonumenten en afkomstig van de TV.
Om 23.00 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst, waarna er nog zeer geanimeerd werd nagepraat.

NIEUWE LEDEN:
A. Amels Schokkerhof 21 8862 PM Harlingen
G. Brandsma Galjoenweg 107 8862 PM Harlingen
J.R. Fokkens Tinkelenbergstrjitte 22 8647 SN Sibrandabuorren
G.Kootstra Ds. v.d. Veenweg 217 8456 HP de Knipe
Van harte welkom bij onze regio!!

Eerstvolgende bijeenkomst : 14 januari 2002, jaarvergadering met na afloop vertoon van de nieuwe Aviornis promotiefilm. De bijeenkomst wordt gehouden bij de fam. Wink, in restaurant Boschlust, Beetsterweg 1 te Beetsterzwaag en de aanvang is 20.00 uur. Komt allen, u krijgt een nieuwjaarsborrel aangeboden!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC