Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - september 2001

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden, hobbyvrienden en vriendinnen,
Na onze reis naar Engeland, die hoofdzakelijk voor de liefhebbers van watervogels was bedoeld, heb ik gezegd, dat, na het zien van al dat moois, mijn hobby nooit meer dezelfde zou zijn.
Ik heb toen ook uitgelegd, dat ik vond, dat gezien de ruimtes en de huisvesting , het houden van groepen watervogels van één soort, de soort beter tot zijn recht komt. Beter dan in een hele verzameling van allemaal soorten. Het is niet zo moeilijk een hele collectie aan te leggen met van vele soorten een spannetje. Ik wilde af van het stempel "verzamelaar", nadat we gezien hadden dat het ook anders kan! Ik heb het einde van het fokseizoen afgewacht om met het plan te beginnen en nu is het er dan van gekomen. Er is veel weggegaan en er zijn van een aantal soorten zo’n 4 tot 6 á 7 stuks gebleven. Daarbij is gekozen voor soorten, waar ik een speciale voorkeur voor heb.Je legt jezelf daarbij beperkingen op, je houdt er maar een paar soorten op na, maar dat kan altijd weer gewijzigd worden als het onverhoopt niet goed gaat of wanneer je voorkeur veranderd. Hoe dit alles in de praktijk zal gaan moet de toekomst uitwijzen, maar ik heb goede hoop.

Zoals al eerder vermeld in de vorige nieuwsbrief, zal er een voorzitterswisseling plaats vinden. Op de eerste dag van oktober van dit jaar, tevens onze eerste regiobijeenkomst van het seizoen 2001/2002, zal B. Graansma de voorzitterhamer overdragen aan A. Bosma, mits deze laatste met algemene stemmen wordt aangenomen. Tegenkandidaten kunt u tot 15 september opgeven bij een van de bestuursleden.

In het vorige nummer vertelde ik iets over het eendekroos, het kleine, drijvende plantje van het geslacht Lemnaceae. U kunt het vrijwel overal, in bijna elk slootje tegenkomen. Het geven van eendekroos heeft, naast het feit, dat het veel voedingswaarde heeft en er dus minder droog voer wordt genuttigd, nog een voordeel. Het verdrijft de verveling, het houdt de dieren een tijdje bezig. Zodra er een paar emmers met kroos op de vijver worden geleegd, zijn er meteen een paar exemplaren, die alle remmen loslaten en onverwijld de nieuwe wolk kroos gaan inspecteren. Het meegevoerde dierlijk materiaal, zoals slakjes, torretjes en kleine stekelbaarsjes worden er eerst uitgefilterd. De dieren, die wat later komen, omdat ze hun soortgenoten intussen driftig aan de gang zien, gaan dan ook mee doen om het lekkers er tussenuit te halen. ’s Nachts wordt dan een groot gedeelte van het kroos zelf opgegeten, zodat de baas de volgende dag weer een nieuwe lading kan aanvoeren. Zorg wel voor kroos uit een schone sloot, d.w.z. een brede, niet te ondiepe landsloot, waarvan het water bij regenval geregeld wordt afgevoerd. Wist u, dat er in dierentuinen speciale programma’s worden bedacht om de verveling van de dieren te verdrijven? Veel dieren gaan op den duur specifiek gedrag vertonen, voortkomend uit pure verveling. U kent allemaal wel de uitdrukking "ijsberen". Ook onze dieren zullen zich af en toe best wel eens vervelen. Het is nog al slaapverwekkend, de gehele dag in dezelfde ruimte te moeten verblijven met steeds dezelfde metertjes heen en terug. Door er een paar exemplaren bij te zetten ontstaat er een andere situatie.Er vinden nu zo nu en dan wat schermutselingen plaats, er is wat te doen. Voer ook eens wat anders dan alléén droog voer. Zo nu en dan wat garnalen, af en toe wat schijfjes appel, een struik andijvie, witlof, bladeren van de paardebloem, een bos muur, of, zoals ik laatst hoorde, een paar platgetrapte uien (goed tegen de wormen), of, indien mogelijk, hark het graan eens onder de oppervlakte van de volière. Dit zijn een aantal mogelijkheden die ik zo kan bedenken en er zijn er ongetwijfeld nog wel meer. Houdt uw dieren in beweging, geef ze afwisseling, ze mogen best wat doen voor de kost.

Binnenkort, 8 september, dus eerst de algemene ledenvergadering in Borculo, zoals u op het losse blad uit het augustusnummer van het tweemaandelijkse tijdschrift heeft kunnen lezen. Voor de agenda en de routebeschrijving kunt u het beste het februarinummer(met de grijskopgans op de omslag) er nog eens op na slaan. Daar staat op pagina 75 precies vermeld wat er die dag staat te gebeuren en hoe u er moet komen. 

Dan, op 15 september, de (ruil)beurs in Appelscha, georganiseerd door de drie noordelijke regio’s . Op bladzijde 84 van het tweemaandelijkse tijdschrift kunt u de aankondiging nog eens nalezen, evenals op pagina 4 van de nieuwsbrief van augustus. Let wel, alléén voor Aviornis-dieren. Kom nou alsjeblieft niet met allerhande andere vogeltjes en pluimvee, want die komen er gewoonweg deze keer niet meer in!!. Andere soorten zijn bestemd voor andere markten en beurzen. Ga op deze beurs ook goed met de dieren om. Niet in elke hand 5 dieren aan de vleugels naar de auto brengen, maar netjes in een transportdoos of kist, zoals het hoort. Maar kom vooral wel naar de beurs, als u wat wilt aanvullen in uw bestand, als u iets kwijt moet, of als u iets wilt ruilen voor wat anders. Kom ook voor de gezelligheid en om eens (bij) te praten met de vele collega-liefhebbers, die soms, net als vorige jaren, van heinde en ver komen! Als het weer mee zit, wordt het ongetwijfeld weer een prachtige dag! Trouwens, als het weer tegenzit ook, want het is voor het grootste deel overdekt en toch buiten! 

Als laatste, mocht u in of bij uw woning iets willen veranderen, bij uw dieren iets anders willen voeren, uw dierenverblijf willen vullen, of uw dierenbehuizing willen veranderen of u wilt er gewoon eens tussen uit, let dan eens op de advertenties in de Nieuwsbrief. Mede dankzij deze bedrijven blijft uw Nieuwsbrief voortbestaan!

Eerstvolgende bijeenkomst is dus op 1 oktober. Dhr. W.Grond houdt dan een lezing over trekvogels. Deze bijeenkomst wordt weer gehouden bij de fam. Wink, restaurant Boschlust, Beetsterweg 1, te Beetsterzwaag en begint om 20.00 uur.
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.
  

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC