Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - augustus 2001

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Frysln
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden, hobbyvrienden en vriendinnen,
Wanneer deze nieuwsbrief bij u in de bus gevallen is, is het al weer augustus! Wat gaat dat snel! Misschien bent nog volop bezig jong grut op te fokken, of misschien bent u er al weer mee klaar. In ieder geval gaan we zo langzamerhand weer naar het winterseizoen, het seizoen waarin we weer onze bijeenkomsten houden.
We hebben als bestuur ons best gedaan een programma samen te stellen voor elk wat wils. Even terugkomend op de vraag, die ik gesteld heb in de nieuwsbrief van mei, betreffende het nut van de (massa)verkrachting door de woerden van de wilde eend.
Blijkbaar heeft niemand enig idee, want ik heb gn enkele reactie ontvangen. Ook het aangehaalde krantenartikel door de redacteur van uw nieuwsbrief gelezen en geplaatst heeft mij het nut niet duidelijk kunnen maken. De laatste regel van dat krantenartikel: " -Er zijn gewoon te veel woerden en die moeten worden gevangen of afgeschoten-" trek ik ernstig in twijfel daar het immers vrijwel altijd om gepaarde woerden gaat. Maar goed, misschien krijgen we er ooit nog eens een antwoord op.

Zoals was afgesproken zal onze huidige voorzitter, B.Graansma, aan het begin van het winterseizoen stoppen als voorzitter. A.Bosma zal dan zijn "baantje"overnemen, mits hij wordt aangenomen met algemene stemmen. Mochten er onder u mensen zijn , die ook graag voorzitter zouden willen worden, of misschien kent u wel iemand, die dat wil, dan kunt u dat tot 14 dagen vr de eerste bijeenkomst van het seizoen te kennen geven bij een van de bestuursleden. De eerste bijeenkomst is gepland op 1 oktober 2001.

Het mkz-virus is gelukkig bestreden en het is daaromtrent weer rustig. Maar de dreiging van het weer terugkeren van het virus is nog steeds mogelijk wanneer het weer wat kouder wordt. Hopelijk hebben de betreffende bewindslieden intussen het een en ander ingezien en krijgen we in de toekomst met andere maatregelen te maken, want zo moet het niet en nooit weer!
In de laatste nieuwsbrief attendeerde ik u er op, dat er misschien wel een vervoersverbod voor pluimvee zou zijn op het moment waarop wij juist onze nafok en andere dieren kwijt zouden willen. Het leek mij daarom verstandig om maar niet te grote nesten op te fokken, want je weet maar nooit!
Nou, mijn eenden hebben dat kennelijk begrepen, dit seizoen kreeg ik alleen maar kleine nesten. Wel van alles wat, maar veelal kleine aantallen. Ik sprak ook de hoop uit , dat u dit jaar nou eindelijk eens een fokresultaat mocht krijgen bij een soort, waarvan u tot nog toe nog geen resultaat kon krijgen. Bij mij is dat uitgekomen. Eindelijk is het dan gelukt, na allerhande problemen, bij de Baikaltaling een paar jongen te zien te krijgen. Ik was al gewaarschuwd dat het rappe groeiers zouden zijn en inderdaad, ze groeien heel snel en zijn erg vriendelijk en rustig. Maar persoonlijk vind ik het allerleukste, het grootbrengen van Witwangfluiteenden. Die zijn helemaal niet schuw, erg gezellig en heel nieuwsgierig. Ze maken er wel een bende van trouwens. Het allermooiste is natuurlijk als je in staat bent om volledig aan natuurbroed te doen en op die manier de jonge dieren bij het moederdier groot te laten worden. Daar moet je dan wel de juiste accommodatie voor hebben en die heb ik helaas niet. Des te groter is de voldoening als je de jonge dieren naar buiten kunt brengen en ziet, dat ze ondanks alles er toch in slagen groter en groter te groeien. T is nogal wat, die jonge weeskindertjes, ze moeten alles op eigen kracht doen.

Laatst nog de beelden op de Friese televisie gezien van de jonge middelste zaagbekken met hun moeder bij Jelle Kooistra in Garijp? Leuk resultaat!

Het zal een ieder wel eens overkomen zijn, je registreert nauwkeurig de begindatum van het broeden, telt daar de benodigde dagen bij op en haalt dan op het juiste moment de eieren weg om die, als ze uitgekomen zijn in de broedmachine etc. de jongen zelf op te fokken. Maar je hebt je in de datum vergist en plotsklaps zwemt de oudervogel al met het kroost op de vijver. Dit overkwam mij dus dit jaar met een eur.smient. Er was maar een jong, maar als je ziet welke inspanning die levert om aan de kost te komen, petje af. Gelukkig was het de laatste dagen erg mooi weer, ik zorg voor veel kroos en daar zit ook van alles in en tussen. Het beestje heeft nu de groei te pakken.

Overigens stond er laatst weer een artikel in de krant, waarin werd verteld dat men voorlopig toch afzag van de verkoop van kroos voor menselijke consumptie in de supermarkt.
Vorig jaar heeft dat ook al eens de krant gehaald. Het kleine waterplantje van het geslacht Lemna zou naast zetmeel en eiwitten, ook veel vitaminen en mineralen bevatten. Als het al geschikt wordt bevonden voor de mens, is het zeer zeker geschikt voor onze watervogels.
Trouwens, de wilde watervogels maken er veel gebruik van tijdens de opfok van hun kroost.

De ruilbeurs in Appelscha zal op 15 september worden gehouden, de redacteur van de regio Groningen/Drente zal daar ongetwijfeld meer over vertellen. Ik weet in ieder geval zeker, dat er veel strenger op zal worden toegezien, dat er alln maar aviornisdieren zullen mogen worden ingebracht!!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
2012 J2-DC