Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - mei 2001

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden, hobbyvrienden en vriendinnen,
Wat jammer was dat nou. Ik had u allen net uitgenodigd om de regiobijeenkomst op 9 april bij te wonen, gaat ie niet door! Het leek het bestuur niet verstandig een bijeenkomst te houden, omdat de kans van het verspreiden van het MKZ-virus niet denkbeeldig zou zijn. Het virus was dan wel nog niet in onze regio, maar toch. Intussen weten we hoe anders het kan gaan. Als een donderslag bij heldere hemel is nu ook onze regio getroffen en waarschijnlijk is het einde nog niet in zicht. Een deel van Nederland heeft er intussen mee te maken. Voor mij is het intussen de vraag, of men zich op Europees niveau destijds wel heeft afgevraagd, of het bestrijden van deze veeziekte op de manier zoals die nu gebeurd, wel effectief zou zijn. Het kan toch niet de bedoeling zijn geweest, dat door het nemen van de voorzorgsmaatregelen zoals die nu worden uitgevoerd, veel emotionele schade wordt geleden en zo langzamerhand in heel Nederland, maar ook daarbuiten, economische schade wordt geleden, niet alleen op agrarische bedrijven en alles wat daarmee verband houdt, maar op allerlei gebied. Door het besluit, een veeziekte niet preventief proberen te voorkomen door vaccinatie is nu bijna het gehele sociale leven in een deel van ons land en misschien straks nog wel in veel grotere gebieden ontwricht.
Op termijn krijgen wij, als liefhebbers van allerlei soorten "pluimvee" er waarschijnlijk ook mee te maken. Het is niet denkbeeldig, dat er weer een pluimveetransport-verbod wordt uitgevaardigd voor zover dat nu al niet van kracht is. Als dat aan het eind van het fokseizoen, zo ergens in augustus, september, nog steeds geldt, waar laten wij dan al ons nieuw gefokt materiaal? Mij lijkt het verstandig, het dit fokseizoen maar eens wat minder te doen, een nest van 10 kan best worden gehalveerd. Daardoor beleeft u net zo veel plezier aan de opfok en loopt u aan het eind van de rit ook minder gevaar eventueel lange tijd met overvolle hokken te moeten zitten. Maar dat is natuurlijk mijn inzicht, hopelijk is het aan het eind van het jaar weer rustig en hebben de verantwoordelijke ministers op Europees niveau in de tussentijd een betere oplossing gevonden voor de bestrijding van een ernstig besmettelijke veeziekte. Ondanks alles wens ik toch eenieder weer een succesvol broedseizoen toe en ik hoop dat het u eindelijk gelukt om van dat fokstel, waarmee u nog steeds geen resultaat kon behalen, dit seizoen eens wel jonge exemplaren te zien te krijgen.

Een woord van dank aan de kersverse nieuwe voorzitter van de regio Groningen/Drente, de heer Geert Groeneveld, die dhr. T.Boomstra van Kasper Faunafood de problematiek rondom de "BSE" en hobbyvoeders heeft laten uitleggen. Voor u en mij een geruststelling!

Ja, nogmaals jammer dat de regiobijeenkomst niet doorging. Onze huidige voorzitter zou daar dan afscheid hebben genomen en zijn opgevolgd. Maar dat wordt nu even uitgesteld. B.Graansma heeft al te kennen gegeven zolang nog aan te blijven totdat de rust is weergekeerd. Ook de gastspreker, die we hadden uitgenodigd voor die avond hebben we benaderd en afgesproken op een latere datum, zodat u in ieder geval toch nog een uiteenzetting over trekvogels te wachten staat. De werkzaamheden van het bestuur moeten gewoon doorgaan, wij zullen nog v¢¢r het najaar de agenda weer rond moeten zien te krijgen. Het is natuurlijk weer de bedoeling u in het winterseizoen een aantal interessante bijeenkomsten te kunnen presenteren.

Omdat dit de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen is, wil ik u graag nog een vraag voorleggen waar u de hele zomer over na kunt denken. Misschien is dat niet nodig en weet u het antwoord nu al. Ik hoor het graag van u! Veel van onze leden, misschien wel alle leden, zijn "natuurmensen". Of u nu fazanten, eenden, duiven, kwartels, struisvogels e.d. houdt en fokt, het maakt niet uit, u heeft vast in het voorjaar wel eens meegemaakt dat een vreemde woerd van de wilde eend, die niet met dat vrouwtje gepaard is, probeert een ander broeds vrouwtje te bevruchten. Vaak blijft het niet bij 1 exemplaar, het zijn er soms veel meer. De aan de eend gepaarde woerd doet zijn uiterste best de opdringerige woerden tegen te houden en z’n eigen vrouw te bevrijden, maar dat wordt een onmogelijke taak bij 4 of meer vreemde mannen. Door hun gedrag, hun fanatisme, om dat vreemde vrouwtje te pakken te krijgen gebeuren soms rare dingen. Ze hebben het er soms zo druk mee dat je ze bijna kunt pakken, erger vaak nog, ze worden slachtoffer van het verkeer, of de eend wordt, door het aanhoudend kopje onder duwen door de vele mannen, gewoon verzopen! 
Ging nou de broedse eend maar stilletjes van het nest, dat werd ze misschien niet opgemerkt en had ze even tijd om de benen te strekken en te foerageren. Maar nee, met veel kabaal wordt het luchtruim gekozen en de overal in het veld op wacht staande woerden komen in actie. Ik kan me best voorstellen, dat de hele dag op wacht staan bij de broedende vrouw nou niet bepaald de spannendste bezigheid is en het achter de vreemde vrouwtjes aanzitten is dan misschien wel een welkome afwisseling maar wat is nou het nut van die actie? Bij de gepaarde stellen heeft de bevruchting al plaats gehad, de resultaten liggen in het nest. Waarom moeten er dan opnieuw bevruchtingen plaatsvinden door een niet aan dit vrouwtje gepaard zijnde woerden, die geen enkel resultaat opleveren? Is het inderdaad tijdverdrijf voor de mannetjes, die toch anders niets te doen hebben? Geven ze op die manier de vrouwtjes wat meer lichaamsbeweging of bevorderd het juist de broeddrift voor de vrouwtjes? De stakkers komen nauwelijks aan eten toe. Komt het alléén voor bij soorten als de wilde eend, ook bij hoenderachtigen? Komt dit oversekste gedrag ook voor bij dieren in gevangenschap en mag je dit wel oversekst noemen? 
Misschien denkt u nu wel : "wat kan mij dat allemaal schelen", dat mag best, maar mocht u een antwoord hebben op de vraag , wat het nut is van die (massa)verkrachting bij de wilde eend in het broedseizoen, dan ben ik daar benieuwd naar!

Tot het volgend seizoen,
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC