Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - februari 2001

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden, hobbyvrienden en vriendinnen,
In het jubileumnummer van deze nieuwsbrief, december 2000, hebt u een verslag van de reis naar Engeland van mijn hand kunnen lezen. De redacteur van deze nieuwsbrief van de regio Groningen/Drenthe heeft daarbij in het voorwoord mij een bijnaam gegeven, nl.: "Na deze reis wordt mijn/onze hobby nooit meer dezelfde". Wat heb ik daar mee bedoeld? Ik zal proberen uit te leggen wat mijn gedachten waren toen ik dit heb gezegd.

Tijdens de reis door de Engelse parken kreeg ik een indruk hoe de huisvesting en de samenstelling van de collectie dieren was. Weliswaar waren het grote parken die we bezochten, grote oppervlaktes met grote vijverpartijen, maar de dieren, die we daar tegenkwamen waren altijd in groepen. Een enkel paartje van het een of ander kwam je niet tegen. Dat was mooi, mooier dan dat ik tot nu toe gezien had. Want is het niet zo, dat wij als watervogelliefhebbers en ikzelf was daar géén uitzondering in, altijd verzamelaars zijn? Verzamelaars, die van elke soort wel een spannetje in ons bezit willen hebben, omdat alle soorten mooi zijn en omdat we graag met zoveel mogelijk soorten ervaring willen opdoen. Niet iedereen heeft echter die ruimte tot zijn beschikking, die hij/zij graag zou willen hebben, met andere woorden: het is vaak woekeren met de beschikbare ruimte en toch moeten daar veel soorten die beschikbare ruimte delen.
Een ieder heeft intussen waarschijnlijk wel ontdekt welke soorten vogels het beste in zo’n verzameling passen zonder al te veel ruzies en strubbelingen. Of we hiermee onze vogels, die immers in gevangenschap leven, steeds een plezier doen is maar de vraag. Vandaar, dat ik na het zien van de resultaten in de diverse collecties in Engeland een andere mening heb gekregen over het houden van watervogels in gevangenschap. Niet één stel van elke soort, maar meerdere paren bij elkaar. Voordeel daarvan is, dat datgene wat mooi is aan een bepaalde soort, een aantal keren in schoonheid terug komt en vooral in de winter en het vroege voorjaar, de balts van de soort ook resultaten heeft, want er zijn immers meer soortgenoten. Welke soort in groepen worden gehuisvest is natuurlijk voor een ieder weer anders, elk heeft zo zijn voorkeur, maar vast staat voor mij, dat soorten, die zich van nature al in grote groepen thuis voelen, zich dat in gevangenschap zeker ook zullen doen. Hoe groepen zich ten opzichte van andere groepen zullen gedragen weet ik nog niet precies, maar de tijd zal dat wel duidelijk maken. Zo krijg ik er in ieder geval weer een ervaring bij.
Tot zover de uiteenzetting van: "Mijn hobby wordt nooit meer dezelfde".

Dan is er nog iets wat mij de laatste weken bezig houdt.
Door de hele problematiek rondom B.S.E. is het de voederfabrikanten verboden diermeel aan de voeders toe te voegen. Voor honden- ,en kattenvoeder zou het nog zijn toegestaan, omdat deze dieren normaliter niet door mensen gegeten worden. Echter, het toevoegen van diermeel aan pluimveevoeder/hobbyvoeder is voorlopig verboden. Geldt dat ook voor diermeel, afkomstig van vis en visproducten? Als dat zo is, hoe komt het dan met het houden en opfokken van al die soorten, die normaal zo afhankelijk zijn van hoge gehaltes aan dierlijk eiwit in hun voeding?
Is de toekomst voor al die dieren van nu af aan onzeker of zijn er op korte termijn oplossingen voor de vervanging van het percentage dierlijk eiwit door plantaardig en werkt dat net zo goed?
Wie het weet mag het zeggen, ik ben zeer benieuwd hoe het verder gaat. Het zou jammer zijn, dat de vooruitgang in de fokkerij van "moeilijke" soorten door deze maatregelen te niet wordt gedaan en een heleboel fokkers opnieuw iets moeten verzinnen om de doelstelling van Aviornis niet verloren te laten gaan. Maar misschien ben ik ook wel te veel in paniek geschoten en komt er op termijn een oplossing! Wie hier meer van weet, laat het eens horen!

De eerstvolgende bijeenkomst is op 19 februari 2001, dan komt dhr. L. Calsbeek alles vertellen over stinzenplanten. Op maandag 9 april is dan de laatste bijeenkomst van het seizoen 2000/2001, waarin dhr. W. Grond alles zal vertellen over de vogeltrek. Bijeenkomsten worden gehouden in restaurant Boschlust, Beetsterweg 1 te Beetsterzwaag. Aanvang als vanouds, 20.00 uur. U bent eveneens als vanouds weer allen van harte welkom!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.
  

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC