Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - november 2000

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden, hobbyvrienden en vriendinnen,
Als u deze nieuwsbrief hebt ontvangen, is het al weer november en gaat het langzaam richting winter. Hoewel, langzaam? zo had ik nog kleine mandarijnenkuikentjes en nu is het ene, overgebleven, mannetje al volledig op kleur! De tijd gaat snel! Het winterseizoen staat weer voor de deur. Het regiobestuur heeft zich druk gemaakt om dit seizoen weer een aantal gezellige, informatieve, avonden te verzorgen. We doen veel moeite om voor deze avonden mensen te vinden, die iets moois te vertellen hebben en die dat met fraaie dia’s of anderszins aan ons willen laten zien. Deze sprekers hebben soms veel voor hun hobby over en willen ons daarin mee laten delen. Het is voor ons als bestuur, maar ook voor diegene, die de voordracht houdt, vaak erg jammer, dat maar zo’n klein aantal leden naar deze bijeenkomsten toe komt. Net alsof er geen belangstelling voor zou zijn. Daarom deze tip: als u al wel van plan was, toch naar de vergaderingen in het winterseizoen te gaan, geef dat door aan bevriende medeleden, bel ze op, neem ze mee (carpoolen). Het moet toch mogelijk zijn, dat een spreker een avond vult voor méér dan de regelmatige bezoekers + bestuur? Nu zijn dat vaak zo rond 15-18 man/vrouw! Het moeten er echt meer worden! Er zijn wel 200 leden in onze regio!! Bij blijvend lage opkomsten zullen we in de toekomst misschien genoodzaakt zijn het aantal activiteiten in het winterseizoen te verminderen en dat kan toch niet de bedoeling zijn. In de laatste nieuwsbrief voor de vakantie stelde ik de vraag, of iemand wel eens iets bijzonders meemaakte met zijn aviornisdieren. De reacties waren nul. Toch heb ik vele maanden later een reactie gekregen van ons lid A. Meinen uit Terzool. Hij heeft niet eerder kunnen reageren, want sinds kort heeft hij bij zijn Guineaduiven, waar overigens al jaren mee wordt gefokt, ineens een stel witte jongen. Persoonlijk weet ik niet of dat bijzonder is, of het wenselijk is, of dat hij niet verder moet kweken, omdat witte Guineaduiven niet mogen voorkomen, vermeldenswaardig is het wel. Bij deze dus!

Evenals het bestuur van regio Groningen-Drenthe raken wij binnenkort zonder voorzitter. Onze huidige voorzitter, B. Graansma heeft te kennen gegeven, na het rond 15 jaar te hebben gedaan, dat het nu de beurt is aan een ander. Hij heeft het altijd met veel plezier gedaan en zich altijd enthousiast voor de vereniging ingezet , maar vindt het nu tijd voor wisseling van de wacht. Dus, regioleden, we zoeken een nieuwe voorzitter! Wij zoeken iemand die wel eens iets(meer) voor de vereniging zou willen doen. Meld u dan bij een van de bestuursleden, we stellen het op prijs! Een regio zonder leden is niks, leden zonder een bestuur is ook niks. Er is onder u vast nog wel iemand te vinden , die zich wil inzetten voor Aviornis regio Fryslân. Zoals ooit al eens aangekondigd in een van de vorige nieuwsbrieven, zullen onze regiobijeenkomsten meer de vorm krijgen van een kleine vergadering. Veel zal er niet veranderen, want het gaat bij deze vergaderingen uiteindelijk om weer eens bij elkaar te zijn en belevenissen uit te wisselen, maar ook om gegevens van het hoofdbestuur van de landelijke organisatie te kunnen vernemen. We gaan deze maand meteen van start met een jaarvergadering, waarvoor u allen wordt uitgenodigd.

Jaarvergadering regio Fryslân in Beetsterzwaag
Op 13 november in café-restaurant Boschlust, Beetsterweg 1, te Beetsterzwaag, aanvang 20.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter B.Graansma
 2. Verslag kascommissie
 3. Benoeming nieuw kascommissielid
 4. Financieel verslag 2000
 5. Begroting 2001
 6. Verslag secretaris
 7. Verslag regioafgevaardigde
 8. Verslag ledenadministratie
 9. Bestuursverkiezing.
  Aftredend: A.Boorsma, herkiesbaar
  Aftredend: M.Wink, herkiesbaar
  Aftredend: B.Graansma.(maakt winterseizoen af)
 10. Rondvraag
 11. Pauze
 12. Vertoning van videofilms over watervogels, fazanten en de Aviornis Promotiefilm.
  Een verslag in dia's van de reis naar Engeland door Jan Eissens.
 13. Sluiting

Indienen kandidaten nieuwe bestuursleden: tot een half uur vóór de vergadering. Voortaan zullen we in de nieuwsbrieven ook de vergaderdatum van het regiobestuur bekend maken, zodat u, als regioleden, voor die datum uw tips, opmerkingen, voorstellen of anderszins bekend kunt maken (mag overigens ten allen tijde telefonisch, schriftelijk of mondeling). Rest mij nog te vertellen, dat we naar Engeland gaan van 25 tm 29 oktober, maar daar over later meer.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC