Informatief

Het etiket op een voerzak (informatie uit 2005)

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
07-08-2012

Van Garvo ontvingen we nog een volgende verklaring van een etiket op de zak met dierenvoeders die u in de winkel koopt. Het beantwoord misschien een aantal vragen:

Iedereen die dieren heeft of dieren verzorgt, heeft wel eens een etiket van een zak voer gezien. Er staan een heleboel gegevens op en de etiketten zijn vaak klein zodat ook nog eens een heleboel afgekort wordt. Wat betekent het eigenlijk allemaal, en wat kun je ermee? Garvo vertelt u er graag wat meer over.

De fabrikant is vrij in de keuze van de naam van het voer. Daaronder staat meestal of het om een aanvullend of om een volledig diervoeder gaat. Bij konijnen is eigenlijk altijd sprake van een aanvullend voer, omdat het bijvoeren van ruwvoer vaak wenselijk is. Bij kippen zal het meestal om een “volledig diervoeder” gaan omdat er niet bijgevoerd hoeft te worden.

Achter het woord "samenstelling:" stonden tot op heden vaak de grondstofcategorieën in aflopende volgorde van aanwezigheid vermeld. Met de term “granen” kun je echter niet zoveel, het kan namelijk duiden op tarwe, gerst, haver, rogge, etc. Het vermelden van de grondstofcategorieën was tot op heden wettelijk voldoende, en veel fabrikanten hanteerden dit om op die wijze zo min mogelijk van het recept prijs te geven.
Sinds kort is een nieuwe wetgeving van kracht geworden die het de fabrikanten verplicht om de werkelijke grondstoffen te gaan vermelden. Garvo hanteerde deze manier al bij de 700-serie sierkippenvoeders en bij de duivenvoeders. Vanaf heden staan de werkelijke grondstoffen op de etiketten van alle garvo-producten.

Soms staat er "berekende waarde" boven de rubriek waar de gehalten van het voer vermeld staan. De term "berekende waarde" geeft aan dat het een berekening is aan de hand van de gemiddelde analyses van de gebruikte grondstoffen.
Sommige fabrikanten korten de namen af, anderen schrijven voluit. Op een zak kippenvoer komt u o.a de volgende waarden tegen:
Re / Ruw eiwit: Geeft het percentage totaal eiwit. Dit zegt nog niets over het percentage eiwit waar een kip iets mee kan. Een voeder met 10% hoogwaardig eiwit, zou meer voor een kip kunnen betekenen dan een voeder met 12% van een matige kwaliteit eiwit. Eigenlijk is dit dus nog maar een betrekkelijk getal omdat het niets zegt over de opnamemogelijkheid.
Rv /Ruw vet: Geeft het percentage totaal vet aan. Hier geldt dezelfde beperking als bij Ruw eiwit.
Rc / Ruwe celstof ook wel ruw vezel genoemd.
Ra /Ruwe as: De niet-organische stoffen die bij verbranding achterblijven, onderdeel hiervan vormen de mineralen.

Ca(lcium), P(hosfor) en K(alium) spreken voor zich.

Onder de rubriek "toegevoegde gehalten" staan de vitamines en middelen die zijn toegevoegd.
Verplicht te vermelden voor kippenvoer zijn de gehalten van de vitamines A, D3, E en Cu (koper). Als er meer vermeld staat, bijvoorbeeld B-vitamines, dan is de fabrikant verplicht om alle toegevoegde stoffen te vermelden. Het feit dat bepaalde vitamines niet vermeld staan, betekent duidelijk niet dat ze er niet in zitten! Twee voeders met identieke gehalten, kunnen qua grondstoffen totaal verschillend zijn. En een verschil in grondstoffen betekent ook een verschil in waarde voor het dier. Enkel uw dieren kunnen u vertellen of het voeder voldoet of niet. Staar u dus niet blind op een etiket!


<<<<<  terug naar Informatief
 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC